Magister-/masterexamen genom fristående kurser

Till vissa huvudområden på KI erbjuds magister- eller masterexamen genom fristående kurser. Kurser som ges läsåret 2018-2019 publiceras i slutet av januari. 

För att du ska vara behörig att läsa examensarbeteskursen krävs att du har klarat av alla övriga kurser för din examen. Läs mer om krav under respektive examensarbeteskurs.

Arbetsterapi

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Aktivitetsvetenskap 1 15 Avancerad nivå 50% Distans
Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi 15 Avancerad nivå 50%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad 15 Avancerad nivå 50%

Audiologi

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Evidens i logopedisk och audiologisk verksamhet 7,5 Avancerad nivå 25%
Examensarbete för magisterexamen i audiologi 30 Avancerad nivå 25%
Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi 7,5 Avancerad nivå 25%
Hörsel-, språk- och kognitionsstörningar hos äldre 7,5 Avancerad nivå 25% Distans

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap 30 Avancerad nivå 100%
Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning 7,5 Avancerad nivå 25%
Klinisk lungfysiologi 7,5 Avancerad nivå 25%
Kvalitet och kvalitetsutveckling 7,5 Avancerad nivå 25% Distans
Projektledning och projekt som arbetsform 7,5 Avancerad nivå 25% Distans

Fysioterapi

Logopedi

Medical management

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Ledarskap och organisationsutveckling 2 - magisterexamen i medical management 30 Avancerad nivå 50%

Odontologi

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 15 Avancerad nivå 25%

Odontologisk profylaktik

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 15 Avancerad nivå 25%

Omvårdnad

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Aktuell omvårdnadsvetenskap 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad 15 Avancerad nivå 50%
Integrativ omvårdnad 7,5 Avancerad nivå 50%
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1 15 Avancerad nivå 25%
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 2 15 Avancerad nivå 25%
Omvårdnad, hälsa och sjukdom i ett mångkulturellt samhälle 7,5 Avancerad nivå 50%
Palliativ vård 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård 7,5 Avancerad nivå 50% Distans
Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad 7,5 Avancerad nivå 50%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad 15 Avancerad nivå 50%

Radiografi

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom radiografi 7,5 Avancerad nivå 50% Distans

Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Tandteknik

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 15 Avancerad nivå 25%