Kunskapsprov för fysioterapeuter

Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att anordna kunskapsprov för fysioterapeuter med utbildning från länder i och utanför EU/EES. Kunskapsprovet är ett steg i ansökan om svensk legitimation. Du anmäler dig till kunskapsprovet efter du har fått din utbildning granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut från Socialstyrelsen. 

Mer information om hela systemet för ansökan om legitimation för fysioterapeuter finns på Socialstyrelsens webbplats

Detta kunskapsprov motsvarar det som tidigare kallades "TEUS".

Om kunskapsprovet

Provet består av en teoretisk del och en praktisk del. Provet är på svenska.

Här kan du läsa mer om de olika delarna i provet.

Här kan du läsa Socialstyrelsens regler och riktlinjer för kunskapsproven. 

Nästa provtillfälle

Nästa prov ges under med start 22 september 2017.  

  • Del 1 (Eget arbete på distans) pågår mellan 22 september - 23 oktober 2017
  • Del 2 och 3 ( Examinationsseminarium)  är 1 - 2 november 2017 

Observera att det krävs ett beslut från Socialstyrelsen (se Socialstyrelsens webbplats) för att kunna delta i kunskapsprovet.

Anmälan och bekräftelse

Sista anmälningsdag är 8 september 2017. Bekräftelse på anmälan med närmare uppgifter om tider, platser och lokaler etc. sänds ut i god tid innan provet. Du anmäler dig här till provet.

Kontakt

Vid frågor kontakta kunskapsprov@ki.se.

Observera att det finns även en kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz. Du kan läsa mer om den utbildningen här. 

Länkar