Distansutbildningar

Här visas Karolinska Institutets alla distansutbildningar. Observera att vissa kurser och program endast ges vartannat år. Kurser som ges läsåret 2018-2019 publiceras i slutet av januari. 

Distansutbildningar - program 2018-2019

Distansutbildningar - program 2017-2018

Distansutbildningar - kurser 2017-2018

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Aktivitetsvetenskap 1 15 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Aktuell omvårdnadsvetenskap 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder 7,5 Avancerad nivå 25% Distansutbildning
Barns och ungdomars rätt i vården 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Examensarbete samt vetenskapsteori och forskningsmetodik för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 30 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Grundläggande näringsfysiologi 7,5 Grundnivå 25% Distansutbildning
Hälsopsykologi - teorier och modeller kring hälsorelaterat beteende 7,5 Grundnivå 50% Distansutbildning
Hörsel-, språk- och kognitionsstörningar hos äldre 7,5 Avancerad nivå 25% Distansutbildning
Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 30 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Kvalitet och kvalitetsutveckling 7,5 Avancerad nivå 25% Distansutbildning
Mätinstrument inom vårdvetenskap - validitet och reliabilitet samt klinisk användbarhet 15 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Naturläkemedel 7,5 Grundnivå 50% Distansutbildning
Palliativ vård 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Projektledning och projekt som arbetsform 7,5 Avancerad nivå 25% Distansutbildning
Smärta - från fysiologi till tillämpning inom fysioterapi 7,5 Avancerad nivå 25% Distansutbildning
Statistiska metoder med R 7,5 Grundnivå 50% Distansutbildning
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom radiografi 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv 15 Avancerad nivå 50% Distansutbildning

Distansutbildningar - kurser 2016-2017

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Aktivitetsvetenskap 1 15 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Datortomografi 30 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Grundläggande näringsfysiologi 7,5 Grundnivå 25% Distansutbildning
Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 30 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Kvalitet och kvalitetsutveckling 7,5 Avancerad nivå 25% Distansutbildning
Magnetisk resonanstomografi 30 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Mätinstrument inom vårdvetenskap - validitet och reliabilitet samt klinisk användbarhet 15 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Naturläkemedel 7,5 Grundnivå 50% Distansutbildning
Palliativ vård 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Projektledning och projekt som arbetsform 7,5 Avancerad nivå 25% Distansutbildning
Statistiska metoder med R 7,5 Grundnivå 50% Nätbaserad distansutbildning