Alla program

Här visas alla utbildningsprogram som ges av Karolinska Institutet. Observera att vissa program endast ges vartannat år.

Alla program 2017-2018

Notera att Masterprogram som ges på engelska 2018-2019 har tidigare anmälan än utbildningar som ges på svenska. Sista anmälningsdag till Masterprogram som ges på engelska är 16 januari 2018.

Program
Titel Hp Takt Studieform
Arbetsterapeutprogrammet 180 100%
Audionomprogrammet 180 100%
Barnmorskeprogrammet 90 100%
Biomedicinska analytikerprogrammet 180 100%
Fysioterapeutprogrammet 180 100%
Kandidatprogrammet i biomedicin 180 100%
Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 100%
Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 100%
Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 100%
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 100%
Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 100%
Logopedprogrammet 240 100%
Läkarprogrammet 330 100%
Magisterprogrammet i arbete och hälsa 60 50% Distansutbildning
Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi 60 100%
Magisterprogrammet i global hälsa 60 100%
Magisterprogrammet i klinisk optometri 60 100%
Masterprogrammet i bioentreprenörskap 120 100%
Masterprogrammet i biomedicin 120 100%
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap 120 100%
Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management 120 100%
Masterprogrammet i hälsoinformatik 120 100%
Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna 120 100%
Masterprogrammet i toxikologi 120 100%
Optikerprogrammet 180 100%
Psykologprogrammet 300 100%
Psykoterapeutprogrammet 90 50%
Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik 60 100%
Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 100%
Sjuksköterskeprogrammet 180 100% Distansutbildning
Sjuksköterskeprogrammet 180 100%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård 60 75% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård 60 100%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom 60 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska 75 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska 75 100%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård 60 100%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård 60 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård 60 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård 60 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård 60 100%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård 60 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre 60 50% Distansutbildning
Tandhygienistprogrammet 120 100%
Tandläkarprogrammet 300 100%

Alla program 2016-2017

Program
Titel Hp Takt Studieform
Arbetsterapeutprogrammet 180 100%
Audionomprogrammet 180 100%
Barnmorskeprogrammet 90 100%
Biomedicinska analytikerprogrammet 180 100%
Biomedicinska analytikerprogrammet 180 100%
Fysioterapeutprogrammet 180 100%
Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 100%
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 100%
Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 100%
Logopedprogrammet 240 100%
Läkarprogrammet 330 100%
Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi 60 100%
Magisterprogrammet i global hälsa 60 100%
Magisterprogrammet i klinisk optometri 60 50%
Magisterprogrammet i klinisk optometri 60 100%
Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik 60 50% Distansutbildning
Masterprogrammet i bioentreprenörskap 120 100%
Masterprogrammet i biomedicin 120 100%
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap 120 100%
Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna 120 100%
Masterprogrammet i toxikologi 120 100%
Optikerprogrammet 180 100%
Psykologprogrammet 300 100%
Psykoterapeutprogrammet 90 50%
Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik 60 100%
Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 100%
Sjuksköterskeprogrammet 180 100%
Sjuksköterskeprogrammet 180 100% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård 60 75% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård 60 100%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom 60 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska 75 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska 75 100%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård 60 100%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård 60 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård 60 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård 60 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård 60 100%
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård 60 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre 60 50% Distansutbildning
Tandhygienistprogrammet 120 100%
Tandläkarprogrammet 300 100%