Informationsmaterial om Karolinska Institutet

This page in English

Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet

En informationsbroschyr om Karolinska Institutet.

Ladda ner broschyren

Bläddra i broschyren

 

 

 

Korta fakta

Övergripande information om KI 2017/18 i fickformat.

Ladda ner broschyren

Bläddra i broschyren

 

Årsredovisning

Karolinska Institutets årsredovisning 2016.

Ladda ner Årsredovisningen

Bläddra i Årsredovisningen

 

 

 

Strategi 2018

Färdplan för Karolinska Institutet 2014-2018.

Ladda ner fullängdsversionen av Strategi 2018

Bläddra i strategin

 

 

 

Strategi 2018 - sammanfattning

Färdplan för Karolinska Institutet 2014-2018 - sammanfattning.

Ladda ner sammanfattningen av Strategi 2018

Bläddra i strategin

 

 

 

Medicinsk Vetenskap

En populärvetenskaplig tidskrift om medicin och hälsa som kommer ut 4 ggr/år.

Mer om Medicinsk Vetenskap

 

 

 

 

From cell to society

De nya professorerna berättar om sin forskning. Pristagare presenteras. Endast på engelska.

Ladda ner skriften

Bläddra i skriften

 

 

Profilguide

Profilguiden innehåller kortfattad information om hur vi ska använda vår grafiska profil i syfte att öka tydligheten och ytterligare stärka vårt varumärke.

Ladda ner guiden

Bläddra i guiden

 

Aula Medica

I broschyren berättar Karolinska Institutets rektor och flera personer med betydelse för aulans tillkomst om den nya självklara platsen för möten kring vetenskap, samverkan och akademiska högtider.

Finns inte i tryckt version.

Ladda ner Aula Medica

Bläddra i broschyren

 

Campus i förändring

Ladda ner Campus i förändring

Bläddra i broschyren

 

 

 

 

Karta

Utvikbar campuskarta för Karolinska Institutet campus Solna och campus Flemmingsberg (Huddinge) samt översikt över centrala Stockholm, 2016/2017.

 

 

 

Mappar med KI-logga

Mapparna finns för tillfället att beställa från receptionen, Aula Medica.

Reception

Telefon: 08-524 866 00
E-post: reception@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 6, Solna

 

Karolinska Institutet och Macchiarini-ärendet. En extern granskning.

Ladda ner rapporten

Bläddra i rapporten

 

 

 

Karolinska Institutet and the Macchiarini case. A summary in english and swedish.

Download the summary

Browse the summary

 

 

Klinisk forskning och utbildning i framtidens vårdlandskap

 

 

Hur kopplar vi forskning och utbildning till valet av vårdgivare? En broschyr om klinisk forskning och utbildning i framtidens vårdlandskap.

Bläddra i broschyren

 

 

Karolinska - vår gemensamma historia

Samarbetet mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Bläddra i broschyren

 

 

Studera på KI

Ett magasin om studier och studentliv vid KI.

En komplett förteckning över KI:s utbildningsutbud hittar du på ki.se/utbildning

Ladda ner utbildningsmagasinet

Bläddra i utbildningsmagasinet

Beställ magasinet

 

Böcker

Verktygslåda för kreativitet, nya perspektiv och samarbete

Utmaningar i vårt samhälle kräver nya perspektiv, samarbete och kreativa lösningar. Verktygen i verktygslådan erbjuder dig enkla sätt att ta dig an utmaningarna. Hitta din kreativitet och upptäck hur du kan vara med och bidra till att utveckla hälso- och sjukvården, samhället i stort och dig själv. Skapa värde!

 

 

 

 

Beställ den tryckta versionen av informationsmaterialet

När du gjort din beställning ska en bekräftelsetext visas. Om ingen bekräftelse visas behöver du kontakta Strömbergs, ki@strd.se, för att kolla att de har fått beställningen.
Lagd beställning kommer att levereras inom 3-5 arbetsdagar från beställningsdagen.