Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. Vårt uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället.

I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Karolinska Institutet - en introduktion

Följ forskare och studenter i deras vardag på Karolinska Institutet.

Vårt uppdrag är att förbättra människors hälsa - här visar vi hur!

Lediga anställningar

Befattning Institution Sista ansökningsdatum
Djurtekniker Institutionen för komparativ medicin 16 jan 2018
Utbildningsadministratör med ansvar för administrativt ledningsstöd- Förlängd ansökningstid Institutionen för medicin, Huddinge 17 jan 2018
Postdoktor inom biokemiska stressmarkörer Institutionen för klinisk neurovetenskap 17 jan 2018
Universitetsadjunkt i omvårdnad inriktning distriktsvård Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 17 jan 2018
Forskningsassistent inom Reproduktiv hälsa/Kulturtolksdoula Institutionen för kvinnors och barns hälsa 17 jan 2018