Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. Vårt uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället.

I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Karolinska Institutet - en introduktion

Följ forskare och studenter i deras vardag på Karolinska Institutet.

Vårt uppdrag är att förbättra människors hälsa - här visar vi hur!

Lediga anställningar

Befattning Institution Sista ansökningsdatum
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET KI SÖKER BIBLIOTEKARIE FÖR INKÖP AV E-MEDIA Karolinska Institutets Universitetsbibliotek 22 Aug 2017
Postdoctoral Researcher in Functional Genomics Using Single-Cell CRISPR Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine 24 Aug 2017
Administrativ chef Karolinska Institutets Universitetsbibliotek 24 Aug 2017
Doctoral (PhD) student position focusing on dementia and BPSD (behavioural and psychological symptoms in dementia), based on data from a national quality Swedish Dementia Registry (SveDem) Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 24 Aug 2017
Forskare i cellterapi Institutionen för onkologi-patologi 24 Aug 2017