Nyhetsarkiv

Här hittar du nyhetsartiklar som publicerats på KI Nyheter.

English News Archive

Datum Nyheter Taggar
15 jan 2018 Två KI-forskare antagna till programmet Wallenberg Clinical Fellows Anslag, Klinisk forskning
12 jan 2018 Genanalys kan ge bättre behandling mot depression Biomarkör, Farmakologi, Genetik, Läkemedel, Psykisk ohälsa
11 jan 2018 KI-forskare får anslag från AFA försäkring inom arbetsmiljö och hälsa Anslag, Arbetsmiljö, Psykisk ohälsa
09 jan 2018 Storskalig proteinanalys kan ge nya möjligheter till diagnos och behandling vid demens Alzheimer, Biomarkör, Demens, Parkinsons sjukdom, Proteomik
05 jan 2018 Mekanism som omvandlar vitt fett till brunt fett kartlagd
22 dec 2017 Salamanders arvsmassa ger ledtrådar om unik läkningsförmåga DNA, Genomik, Regenerativ medicin
22 dec 2017 Forskargruppernas flytt till Bioclinicum senareläggs ytterligare Organisation
15 dec 2017 Landets medicinska fakulteter svarar på uppropet #utantystnadsplikt Arbetsmiljö, Jämställdhet, Student
14 dec 2017 Karolinska Institutet fick tre nya Wallenberg Academy Fellows Anslag, Finansiering, Utmärkelse
14 dec 2017 Karolinska Institutet och KI Innovations satsar gemensamt på ökat nyttiggörande Innovation, Organisation, Samverkan
14 dec 2017 Unga med självmordsförsök har kraftigt förkortad livslängd Psykiatri, Psykisk ohälsa
12 dec 2017 Majoriteten av nybörjarstudenterna har KI som förstahandsval Student, Utbildningsprogram
08 dec 2017 Årets hemliga Nobel-efterfest anordnas av KI-studenter Student
08 dec 2017 Klockren stämning när Nobelpristagarna föreläste Nobelpriset
08 dec 2017 Även familjemedlemmar utan ärftlig mutation har ökad risk för melanom Cancer och onkologi, Cancergenetik, Genetik, Hudcancer, Malignt melanom
07 dec 2017 Antabus dödar cancerceller Cancer och onkologi, Farmakologi, Läkemedel
07 dec 2017 Vetenskapsrådet beviljar fem KI-forskare rådsprofessur Anslag
07 dec 2017 Nya belägg för att lång utbildning minskar risken för alzheimer Alzheimer, Genetik, Miljömedicin
06 dec 2017 Julklappsfynd och författarmöten på KI:s egen bokmässa Aktivitet
06 dec 2017 KI välkomnar regeringsförslag om förändrad läkarutbildning Läkarprogrammet, Utbildningsprogram
05 dec 2017 Fleromättat fett kopplas till minskad allergirisk Allergi, Astma, Epidemiologi, Kost, Nutrition
05 dec 2017 iGEM Stockholm håvar in guld Bioentreprenörskap, Masterprogram, Pris, Student, Utbildningsprogram
05 dec 2017 Ny etikprövningsmyndighet på plats från 2019 Etik
04 dec 2017 Här förfinas den Nobelprisbelönade metoden för vävnad Nobelpriset
04 dec 2017 Nytt sätt att förutse astma och allergi i tidig ålder Allergi, Astma, Immunologi
02 dec 2017 ERC Consolidator-anslag 2017 till två forskare vid KI Anslag, Diabetes, Reumatologi
01 dec 2017 Swetox får europeiskt pris för humanare djurförsöksmetod Djurförsök, Etik, Pris
01 dec 2017 KI-forskare initiativtagare till prisad livräddningsapp Hjärt-kärlsjukdomar, Pris
01 dec 2017 Medicinsk Vetenskap om ätstörningar Klinisk forskning
29 nov 2017 Peter Ueda vann Forskar Grand Prix 2017 Pris
28 nov 2017 Så kan utbildning och forskning styras in i det nya vårdlandskapet Klinisk forskning, Utbildningsprogram
28 nov 2017 ”#akademiuppropet är en unik chans till förändring” Arbetsmiljö, Jämställdhet, Student
28 nov 2017 KI kommenterar Riksrevisionens rapport Kommentar, Organisation
28 nov 2017 Ökad kunskap om användning av fluortandkräm från ett års ålder Doktorand, Odontologi, Tandhygienist, Tandvård
27 nov 2017 Emma Frans Årets Röst när Stora Journalistpriset delades ut Pris
23 nov 2017 Regionala stödstrukturer viktiga för att klara ny vårdpolicy Hälso- och sjukvård, Hälso- och sjukvårdsorganisation, Policy, Samhälle, Vårdvetenskap
22 nov 2017 Tidig hormonbehandling i klimakteriet ökar inte strokerisken Endokrinologi, Gynekologi, Hormoner, Stroke
21 nov 2017 Barn med Alagilles syndrom har fel på formbildningen av leverns gallgångar Cell- och molekylärbiologi, Gastroenterologi, Genetik, Genreglering
21 nov 2017 Metod för kombinationstestning av antibiotika får EU-medel Bakterier, Farmakologi, Finansiering, Samverkan
20 nov 2017 Vaccin mot förkylningsvirus skyddade möss mot typ 1-diabetes Diabetes, Vaccin, Virologi
16 nov 2017 Omfattande kartläggning av NUDIX-enzymer Biokemi, Cancer och onkologi, Medicinsk informatik, Proteiner, Samverkan, Strukturbiologi
16 nov 2017 ”Grönt ljus” införs för att säkra kvaliteten på forskarutbildningen Forskarutbildning, Utvärdering
15 nov 2017 Cancerfonden tilldelar KI-forskare 180 miljoner kronor Anslag, Cancer och onkologi
14 nov 2017 KI på plats 15 bland världens bästa universitet inom medicin Internationellt, Organisation, Rankning
14 nov 2017 Svårare för T-celler att bekämpa cancer om VEGF-A saknas Cancer och onkologi, Cell- och molekylärbiologi, Immunologi, Proteiner
13 nov 2017 Äldre tarmsjuka får äldre mediciner Gastroenterologi, Läkemedel, Mag- och tarmsjukdomar
13 nov 2017 Nya och jubilerande doktorer firades i Blå hallen Ceremoni, Doktorand, Forskarutbildning
10 nov 2017 Nu byggs nya bostäder för forskare och studenter på KI Student
09 nov 2017 Gener påverkar vad ögonen tittar på Genetik, Neuropsykiatri, Tvillingforskning
09 nov 2017 Karolinska Institutet kommenterar UKÄ:s beslut i Macchiarini-ärendet Granskning

Pages

Två KI-forskare antagna till programmet Wallenberg Clinical Fellows

15 jan 2018

Forskarna Petter Brodin och Carl Sellgren Majkowitz vid Karolinska Institutet har antagits till forskningsprogrammet Wallenberg Clinical Fellows, vilket innebär ett treårigt anslag som finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Petter Brodin är forskarassistent vid institutionen för...
AnslagKlinisk forskning

Genanalys kan ge bättre behandling mot depression

12 jan 2018

Att SSRI-preparat ibland inte fungerar mot depression kan bero på genvariationer hos patienterna. En ny studie som publiceras i The American Journal of Psychiatry visar att variationer i den gen som kodar för enzymet CYP2C19 gör att en del patienter får för höga och andra för låga nivåer av...
BiomarkörFarmakologiGenetikLäkemedelPsykisk ohälsa

KI-forskare får anslag från AFA försäkring inom arbetsmiljö och hälsa

11 jan 2018

Elisabeth Björk Brämberg, forskarassistent på Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, tilldelas drygt 1,75 miljoner kronor för forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Elisabeth Björk Brämbergs forskningsprojekt: Möjliggörande och hindrande faktorer samt etiska aspekter vid samverkan...
AnslagArbetsmiljöPsykisk ohälsa

Storskalig proteinanalys kan ge nya möjligheter till diagnos och behandling vid demens

09 jan 2018

En av hjärnans mest fascinerande egenskaper är hur den genomgår synaptisk plasticitet som är grunden för lärande och minne, förmågor som kraftigt minskar vid demenssjukdomar. Ny forskning, publicerad den 9 januari i den vetenskapliga tidskriften Brain , visar att vissa proteiner som är viktiga i...
AlzheimerBiomarkörDemensParkinsons sjukdomProteomik

Mekanism som omvandlar vitt fett till brunt fett kartlagd

05 jan 2018

Ett internationellt forskarlag lett från Karolinska Institutet har kartlagt en mekanism för omvandling av energilagrande vitt fett till energiförbrännande brunt fett. Förhoppningen är att hitta nya behandlingar mot fetma och diabetes. Studien är publicerad i the Journal of Experimental Medicine ...

Salamanders arvsmassa ger ledtrådar om unik läkningsförmåga

22 dec 2017

Forskare vid Karolinska Institutet har lyckats kartlägga den spanska revbensalamanderns fullständiga genom, som är hela sex gånger större än människans. Bland de tidiga fynden finns en genfamilj som kan ge ledtrådar till salamandrarnas unika förmåga att återskapa komplexa vävnader, och även hela...
DNAGenomikRegenerativ medicin

Forskargruppernas flytt till Bioclinicum senareläggs ytterligare

22 dec 2017

Enligt tidigare planering skulle forskargrupper från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset flytta in i det nya forskningshuset Bioclinicum på sjukhusområdet i Solna i mitten av januari 2018. Men programledningen för NKS och sjukhusledningen beslutade innan julhelgen att skjuta...
Organisation

Landets medicinska fakulteter svarar på uppropet #utantystnadsplikt

15 dec 2017

När 10 400 kvinnliga läkare skrev under uppropet #utantystnadsplikt, mot sexuella trakasserier, övergrepp och sexism i sjukvården, bestämde sig dekanerna vid medicinska fakulteter för att skriva ett svar, som ansvariga för utbildningar inom vården. Bland undertecknarna finns dekanen för forskning...
ArbetsmiljöJämställdhetStudent

Karolinska Institutet fick tre nya Wallenberg Academy Fellows

14 dec 2017

Tre forskare vid Karolinska Institutet har utsetts till Wallenberg Academy Fellows 2017. De tre är Emanuela Santini, Carmen Gerlach och Joanna Rorbach, samtliga inom medicinområdet. Totalt får 24 unga forskare i år den prestigefulla utmärkelsen och anslag av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse...
AnslagFinansieringUtmärkelse

Karolinska Institutet och KI Innovations satsar gemensamt på ökat nyttiggörande

14 dec 2017

Nu tar Karolinska Institutet initiativ för att samordna, utveckla och effektivisera stöd till forskare och studenter när det gäller nyttiggörande av forskningsresultat. Det sker genom att KI Innovations utöver redan etablerade verksamheter också får uppdraget att driva KIs innovationskontor. KI...
InnovationOrganisationSamverkan

Unga med självmordsförsök har kraftigt förkortad livslängd

14 dec 2017

Personer som vårdats för självmordsförsök eller självskadebeteende har en kraftigt förkortad förväntad medellivslängd och dör ofta av andra orsaker än självmord. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet och Umeå Universitet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Acta Psychiatrica...
PsykiatriPsykisk ohälsa

Majoriteten av nybörjarstudenterna har KI som förstahandsval

12 dec 2017

En majoritet av nybörjarstudenterna på Karolinska Institutet har KI som förstahandsval. Det visar en undersökning som har besvarats hösten 2017.
StudentUtbildningsprogram

Årets hemliga Nobel-efterfest anordnas av KI-studenter

08 dec 2017

När de sista tonerna klingat ut i gyllene salen är det dags för nobelfestens gäster att ta del av ett mytomspunnet äventyr: Nobel NightCap. Som vanligt topphemlig – men här avslöjas en detalj…
Student

Klockren stämning när Nobelpristagarna föreläste

08 dec 2017

En proppfull Aula Medica lyssnade på Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash och Michael W. Young när de höll sina Nobelföreläsningar. Trion tackade för uppmärksamheten och bjöd på en vetenskaplig tidsresa bland kända och okända förebilder, bananflugor och nattugglor. – Jag ska säga några ord om...
Nobelpriset

Även familjemedlemmar utan ärftlig mutation har ökad risk för melanom

08 dec 2017

I familjer med ärftlighet för mutationer som ökar risken för melanom har även nära släktingar som inte är bärare av mutationen ökad risk att insjukna i melanom. Det visar en studie i Genetics in Medicine av forskare vid Karolinska Institutet. Fenomenet, som kallas fenokopiering, kan bero på att det...
Cancer och onkologiCancergenetikGenetikHudcancerMalignt melanom

Antabus dödar cancerceller

07 dec 2017

I en ny studie i Nature rapporterar forskare vid bland annat Karolinska Institutet att Antabus, som används som avvänjningsmedel vid alkoholmissbruk, även är effektivt mot cancer.
Cancer och onkologiFarmakologiLäkemedel

Vetenskapsrådet beviljar fem KI-forskare rådsprofessur

07 dec 2017

Fem forskare vid Karolinska Institutet beviljas bidrag av Vetenskapsrådet inom rådsprofessorprogrammet på cirka 3,5-5 miljoner kronor var årligen under tio år. Totalt beviljas tio forskare i Sverige närmare en halv miljard i anslag. Målet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för...
Anslag

Nya belägg för att lång utbildning minskar risken för alzheimer

07 dec 2017

Flera studier har visat att högutbildade personer drabbas av Alzheimers sjukdom i lägre utsträckning. Nu stärks sambandet ytterligare av en ny genetisk studie av forskare vid Karolinska Institutet. Studien publiceras i den ansedda tidskriften BMJ . Orsakerna bakom Alzheimers sjukdom är till stor...
AlzheimerGenetikMiljömedicin

Julklappsfynd och författarmöten på KI:s egen bokmässa

06 dec 2017

Lagom till jul arrangerar Karolinska Institutet en egen bokmässa i Aula Medica den 14 december.
Aktivitet

KI välkomnar regeringsförslag om förändrad läkarutbildning

06 dec 2017

Regeringen vill se ett års bastjänstgöring för läkarstudenter och att utbildningen förlängs till sex år. Legitimation ska ges direkt efter examen och dagens AT tas bort. – Det här blir ett bra tillfälle att se över och utveckla läkarprogrammet på KI och att även anpassa utbildningen till framtidens...
LäkarprogrammetUtbildningsprogram

Fleromättat fett kopplas till minskad allergirisk

05 dec 2017

Ny forskning från Karolinska Institutet visar att höga blodnivåer av fleromättade fettsyror hos barn kan kopplas till minskad risk för astma och hösnuva vid 16 års ålder. Studien publiceras i Journal of Allergy and Clinical Immunology. Allergisjukdomar som astma och hösnuva är vanliga i...
AllergiAstmaEpidemiologiKostNutrition

iGEM Stockholm håvar in guld

05 dec 2017

iGEM Stockholm 2017 håller traditionen från iGEM Stockholm högt genom att återigen vinna guldmedalj, för tredje året i rad. 2017 års lag har dessutom nominerats som ett av de bästa entreprenörsprojekten. Laget består av 15 studenter av 11 olika nationaliteter från 7 olika ämnesområden, med en jämn...
BioentreprenörskapMasterprogramPrisStudentUtbildningsprogram

Ny etikprövningsmyndighet på plats från 2019

05 dec 2017

Etikprövning av forskningsprojekt görs för att skydda människor i samband med forskning. Nu vill regeringen skapa en mer enhetlig etikprövning i landet och föreslår en ny myndighet som ska vara på plats den 1 januari 2019, skriver Dagens Nyheter . Etikprövningsnämnden i Stockholm är en av sex...
Etik

Här förfinas den Nobelprisbelönade metoden för vävnad

04 dec 2017

Den 10 december är det dags för Nobelprisceremonin. En av tre forskare som belönas med Nobelpriset i kemi är schweizaren Jacques Dubochet, som kom på hur vi kan blixtfrysa biomolekyler utan att det bildas iskristaller i vattnet.
Nobelpriset

Nytt sätt att förutse astma och allergi i tidig ålder

04 dec 2017

Hur små barns immunförsvar reagerar på en handfull allergen kan förutsäga uppkomsten av luftvägsallergi och astma senare i livet.
AllergiAstmaImmunologi

ERC Consolidator-anslag 2017 till två forskare vid KI

02 dec 2017

KI-forskarna Anca Catrina och Olov Anderson tilldelas Europeiska forskningsrådet (ERC) Consolidator-anslag om 2 miljoner euro var över en femårsperiod. Totalt inkom 2 538 ansökningar i utlysningen, varav 329 beviljades till toppforskare från hela Europa. Anslagen är en del av EU-programmet Horizon...
AnslagDiabetesReumatologi

Swetox får europeiskt pris för humanare djurförsöksmetod

01 dec 2017

Två medarbetare vid Swetox, ett nationellt forskningscentrum inom kemikalier, hälsa och miljö, har tilldelats 6 000 euro för att ha utarbetat en ny metod för blodprovstagning på råttor och möss. Priset delas ut av EPAA, European Partnership for Altarnative Approaches to Animal Testing, som är ett...
DjurförsökEtikPris

KI-forskare initiativtagare till prisad livräddningsapp

01 dec 2017

Hur kan vi finna ett system som rekryterar frivilliga livräddare i närmiljön? Frågan blev startskottet till ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet som utmynnade i appen SMS Livräddare. Appen har idag 38 000 hjärt- och lungräddningskunniga personer anknutna till sig, beredda att rädda liv...
Hjärt-kärlsjukdomarPris

Medicinsk Vetenskap om ätstörningar

01 dec 2017

Ätstörning kan ha både ärftliga och miljörelaterade faktorer men ett viktigt budskap i ny forskning är att det går att bli frisk.
Klinisk forskning

Peter Ueda vann Forskar Grand Prix 2017

29 nov 2017

Peter Ueda, postdoktor vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, har vunnit Forskar Grand Prix 2017 och är därmed svensk mästare i att presentera sin egen forskning under fyra minuter. Under sitt föredrag berättade Peter Ueda om hur han använder stora datafiler med miljoner...
Pris

Så kan utbildning och forskning styras in i det nya vårdlandskapet

28 nov 2017

I takt med att allt större del av sjukvården kommer att bedrivas utanför akutsjukhusen dyker den stora utmaningen upp – att säkra så att utbildning och klinisk forskning inte kommer i kläm. Årets konferens ”InFuturum”, med Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting som värdar, kretsade...
Klinisk forskningUtbildningsprogram

”#akademiuppropet är en unik chans till förändring”

28 nov 2017

2 400 kvinnor har skrivit under akademikernas #metoo – #akademiuppropet – i Svenska Dagbladet om att ha blivit utsatta för sexuella trakasserier och andra typer av kränkningar på grund av kön. Berättelser kommer också från medarbetare och studenter på Karolinska Institutet. Uppropet ses nu som en...
ArbetsmiljöJämställdhetStudent

KI kommenterar Riksrevisionens rapport

28 nov 2017

Kommentar: Riksrevisionen konstaterar i en ny rapport att statliga universitet och högskolor sparat ihop över tolv miljarder kronor i oförbrukade anslag och andra överskott. Riksrevisionen anser att detta visar på ett ineffektivt resursutnyttjande och rekommenderar regeringen att förbättra sin...
KommentarOrganisation

Ökad kunskap om användning av fluortandkräm från ett års ålder

28 nov 2017

En ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att preventionsprogram där föräldrar får lära sig att borsta barnens tänder med fluortandkräm kan vara en väg att gå för att förbättra tandhälsan. Avhandlingen ingår som en del i forskningsprojektet Stop Caries Stockholm i samarbete med bland...
DoktorandOdontologiTandhygienistTandvård

Emma Frans Årets Röst när Stora Journalistpriset delades ut

27 nov 2017

Emma Frans , forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet, tilldelades den 23 november Stora Journalistpriset i kategorin Årets Röst ”För att hon så underhållande tar striden mot faktaresistensen och med vetenskaplig skärpa avslöjar nätets...
Pris

Regionala stödstrukturer viktiga för att klara ny vårdpolicy

23 nov 2017

I takt med att en allt större andel av befolkningen blir äldre kommer fler att få behov av vård och omsorg. Vi ställde fem frågor till Helena Strehlenert , vid institutionen för lärande, informatik, management och etik , som nyligen har disputerat på en avhandling om implementeringen av policyn ”...
Hälso- och sjukvårdHälso- och sjukvårdsorganisationPolicySamhälleVårdvetenskap

Tidig hormonbehandling i klimakteriet ökar inte strokerisken

22 nov 2017

Enligt en ny studie från Karolinska Institutet medför hormonbehandling mot klimakteriebesvär ingen ökad risk för stroke, förutsatt att den påbörjas tidigt. Studien publiceras i tidskriften PLOS Medicine . Cirka 3 av 10 kvinnor i klimakteriet drabbas av symtom som allvarligt påverkar deras...
EndokrinologiGynekologiHormonerStroke

Barn med Alagilles syndrom har fel på formbildningen av leverns gallgångar

21 nov 2017

Svåra lever- och hjärtproblem kan drabba barn med Alagilles syndrom tidigt i livet. Något botemedel finns ännu inte, men nu har forskare vid Karolinska Institutet upptäckt att själva leversjukdomen i Alagilles syndrom beror på fel i formbildningen av gallgångarna. Resultaten, som publiceras i...
Cell- och molekylärbiologiGastroenterologiGenetikGenreglering

Metod för kombinationstestning av antibiotika får EU-medel

21 nov 2017

En ny metod som testar hur väl olika antibiotikakombinationer fungerar på resistenta bakterier ska utvärderas vid flera universitet runt om i Europa, bland annat på Karolinska Institutet. Akademisk ledare för den EU-finansierade studien, som ska pågå i minst två år, är Christian Giske, forskare vid...
BakterierFarmakologiFinansieringSamverkan

Vaccin mot förkylningsvirus skyddade möss mot typ 1-diabetes

20 nov 2017

Ett vaccin mot ett vanligt förkylningsvirus skyddar möss från att utveckla typ 1-diabetes efter en infektion. Det rapporterar forskare vid Karolinska Institutet och universitetet i Tammerfors, Finland, i en studie som publiceras i tidskriften Diabetologia . Ett amerikanskt och ett finskt företag...
DiabetesVaccinVirologi

Omfattande kartläggning av NUDIX-enzymer

16 nov 2017

I ett stort tvärvetenskapligt projekt har forskare vid Karolinska Institutet undersökt olika egenskaper hos en familj enzymer kallade NUDIX-hydrolaser. Studien, som publiceras i Nature Communications , ger nya insikter om enzymernas biologiska funktioner i mänskliga celler. NUDIX-enzymer är...
BiokemiCancer och onkologiMedicinsk informatikProteinerSamverkanStrukturbiologi

”Grönt ljus” införs för att säkra kvaliteten på forskarutbildningen

16 nov 2017

Utbildningen för forskarhandledare som startades på Karolinska Institutet (KI) 2008 har gett resultat. Doktoranderna på KI blir allt nöjdare med sin utbildning, visar en jämförelse av de Exit polls som gjorts sedan 2008. Nu ges studierektorerna nästa kvalitetsverktyg: ”Grönt ljus” införs vid...
ForskarutbildningUtvärdering

Cancerfonden tilldelar KI-forskare 180 miljoner kronor

15 nov 2017

Tre forskare vid Karolinska Institutet får maximalt anslag när Cancerfonden fördelar 454 miljoner kronor i forskningsmedel. Totalt får 83 forskare vid KI ta del av drygt 180 miljoner kronor, varav nära 73 miljoner kronor i nya beviljade anslag. Yihai Cao , professor vid institutionen för...
AnslagCancer och onkologi

KI på plats 15 bland världens bästa universitet inom medicin

14 nov 2017

Times Higher Education, THE, placerar Karolinska Institutet på plats 15 bland världens bästa universitet i årets ämnesrankning inom medicin (Pre-clinical, clinical and health). Inom Europa placeras KI på plats 5. THE har även rankat universitet inom ämnesområdet life science, och placeras där KI på...
InternationelltOrganisationRankning

Svårare för T-celler att bekämpa cancer om VEGF-A saknas

14 nov 2017

Tvärtemot från vad man tidigare har trott jobbar immunförsvarets cancerdödande T-celler bättre i tumörers syrefattiga miljö när de har tillgång till tillväxtfaktor VEGF-A. I studien från Karolinska Institutet, som publiceras i Cancer Cell , visar forskarna även hur T-cellerna gör för att inte bara...
Cancer och onkologiCell- och molekylärbiologiImmunologiProteiner

Äldre tarmsjuka får äldre mediciner

13 nov 2017

Inflammatorisk tarmsjukdom är vanligt hos äldre och det finns stora skillnader i val av behandling mellan olika åldersgrupper. Patienter över 60 år får oftare kortisonpreparat i stället för nyare mediciner som påverkar immunsystemet. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en stor...
GastroenterologiLäkemedelMag- och tarmsjukdomar

Nya och jubilerande doktorer firades i Blå hallen

13 nov 2017

Under en festlig och högtidlig ceremoni i Stadshuset firades Karolinska Institutets nya doktorer och jubeldoktorer den 10 november.
CeremoniDoktorandForskarutbildning

Nu byggs nya bostäder för forskare och studenter på KI

10 nov 2017

Den 7 november gick startskottet för bygget av student- och forskarbostäder på Campus Solna. Projektet ska äntligen bli verklighet efter tio års planering. Solen sken när byggstarten för de nya bostäderna på Campus Solna firades. – Det här är en vitamininjektion, ett levande och vitalt campus...
Student

Gener påverkar vad ögonen tittar på

09 nov 2017

Hur vi utforskar världen med våra ögon kan påverka alltifrån det sociala samspelet till vår förmåga att lära oss nya saker.
GenetikNeuropsykiatriTvillingforskning

Karolinska Institutet kommenterar UKÄ:s beslut i Macchiarini-ärendet

09 nov 2017

Kommentar: Universitetskanslersämbetet (UKÄ) riktar i dag allvarlig kritik mot Karolinska Institutet i ett tillsynsbeslut ställt till KI:s styrelse, konsistoriet, som gäller frågor relaterade till Paolo Macchiarinis verksamhet vid Karolinska Institutet under perioden 2013 till 2016. UKÄ har...
Granskning

Pages