Nyhetsarkiv

Här hittar du nyhetsartiklar som publicerats på KI Nyheter.

English News Archive

Datum Nyheter Taggar
26 Jun 2017 SSF ger 138 miljoner i anslag till forskning inom systembiologi Anslag
22 Jun 2017 Vinnova och Vetenskapsrådet storsatsar på centrum för avancerade terapier Anslag, Centrumbildning
22 Jun 2017 Förekomst av protein viktig ledtråd till tumörregression vid neuroblastom Cancer och onkologi, Tumörbiologi
20 Jun 2017 Personlig mobilplattform bidrar till minskad hiv-spridning Global hälsa, HIV, Internationellt
19 Jun 2017 Yttrande över misstänkt oredlighet i forskning Granskning
19 Jun 2017 Volker Lauschke årets Malin och Lennart Philipson-pristagare Pris, Utmärkelse
16 Jun 2017 Sten Linnarsson invald i EMBO Utmärkelse
16 Jun 2017 3D-bilder visar hur spermien binder till äggets yta Imaging, Strukturbiologi
15 Jun 2017 Karolinska Institutet behåller sin position i internationell förtroendemätning Rankning
14 Jun 2017 Beslut om säkrare forskningsdokumentation väntas i sommar Organisation
14 Jun 2017 Så tycker forskarna om obligatorisk forskningsdokumentation Organisation
14 Jun 2017 Stora konsekvenser för utbildning och forskning när Karolinska Universitetssjukhuset får färre patienter Klinisk forskning, Kurs, Samverkan, Translationsforskning, Utbildningsprogram
14 Jun 2017 Hyreshöjningar väcker intern debatt Organisation
14 Jun 2017 Nya hyresmodellen ska spegla verkliga kostnader Organisation
14 Jun 2017 Drönare kan öka överlevnaden vid hjärtstopp Akutsjukvård, Hjärt-kärlsjukdomar
09 Jun 2017 Litium skyddar mot självmord Läkemedel, Psykiatri, Psykisk ohälsa
08 Jun 2017 Färre återfall i schizofreni med långtidsverkande injektioner Läkemedel, Psykiatri, Psykisk ohälsa
07 Jun 2017 Nytt möjligt mål för cancerbehandling Cancer och onkologi, Genreglering
02 Jun 2017 Oväntad mekanism bakom kronisk nervsmärta Neurobiologi, Neurovetenskap, Smärtforskning
30 Maj 2017 Känslig analysmetod ger ökad trygghet för bröstsmärtepatienter Hjärt-kärlsjukdomar, Kardiologi, Registerbaserad forskning, Överlevnad
29 Maj 2017 Så kan rädsla utvecklas av andras trauman Klinisk neurovetenskap, Neuropsykologi, Psykologi
24 Maj 2017 Tillverkar biologiska läkemedel med spindeltrådsprotein Lungmedicin, Läkemedel, Neonatologi, Proteiner
24 Maj 2017 Hjärnan upptäcker sjukdom hos andra kort efter insjuknande Klinisk neurovetenskap, Neuropsykologi, Psykologi
23 Maj 2017 Medicinsk Vetenskap om att vara försöksperson
23 Maj 2017 Kommentar till tidigare KI-rektors uttalande i Läkartidningen Granskning, Kommentar, Ledning
23 Maj 2017 För tidig födsel kopplad till ökad risk för hjärtsvikt Kardiologi
23 Maj 2017 Nya rön kring hur blodkärl bildas och missbildas
22 Maj 2017 Kommentar till tidigare KI-rektors kritik mot Heckscher-utredningen Granskning, Kommentar
22 Maj 2017 Intervju: Ole Petter Ottersen om att bli ny rektor för Karolinska Institutet Ledning, Organisation
22 Maj 2017 Så förbereder de ledningsskiftet i höst Ledning, Organisation
19 Maj 2017 Luftvägsinfektioner hos barn felbehandlas ofta med antibiotika Bakterier, Infektionsmedicin, Virologi
18 Maj 2017 Mekanismerna bakom känselförlust vid Parkinsons sjukdom Neurodegenerativa sjukdomar, Parkinsons sjukdom
17 Maj 2017 Så kan pneumokocker hindras från att invadera hjärnan Infektionsmedicin, Mikrobiologi
17 Maj 2017 KI-student utnämnd till Global Swede Student, Utmärkelse
17 Maj 2017 Axel Hirsch pris till forskning om Nobelprisets historia i fysiologi eller medicin Historia, Nobelpriset, Pris
17 Maj 2017 Eva Herweijer får stipendium för avhandling om HPV-vaccinationer Stipendier, Virologi
17 Maj 2017 Singapores hälsominister besökte Karolinska Institutet Internationellt, Samverkan
16 Maj 2017 KI återlämnade kvarlevor från urbefolkning till Nya Zeeland Ceremoni, Historia
16 Maj 2017 Placebo påverkar trots intellektuell funktionsnedsättning Funktionsnedsättning, Klinisk neurovetenskap, Kognitionsforskning, Läkemedel
16 Maj 2017 Kommentar angående en internrevisionsrapport Kommentar
16 Maj 2017 Spridning av proteinet tau mätt i hjärnan hos alzheimerpatienter Alzheimer, Funktionella bilder och medicinsk teknik, Neurobiologi, Neurodegenerativa sjukdomar
15 Maj 2017 Fler för tidigt födda barn kan bli hjälpta av kortison Läkemedel, Neonatologi, Pediatrik
15 Maj 2017 Hatten på för vårens nya doktorer Ceremoni
15 Maj 2017 JO-utredning mot KI efter Macchiarinis anmälan läggs ner Granskning
12 Maj 2017 Martin Ingvar väljer att lämna sitt uppdrag som vicerektor vid KI Granskning, Organisation
12 Maj 2017 Snus lika farligt som rökning under graviditet Epidemiologi, Registerbaserad forskning
11 Maj 2017 Seminarium om framtidens sjukvård: Patienter källa till utveckling och forskning Samverkan, Translationsforskning, Utbildningsprogram
08 Maj 2017 Nyfunna mekanismer bakom malaria ger hopp till gravida Global hälsa, Parasitologi
08 Maj 2017 ”Studentrepresentation viktigt för att påverka vår utbildning” Student, Studentförening
05 Maj 2017 Sjuksköterskebrist kopplad till utebliven vård och ökad dödlighet Hälso- och sjukvård, Hälso- och sjukvårdsorganisation, Vårdvetenskap

Pages

SSF ger 138 miljoner i anslag till forskning inom systembiologi

26 Jun 2017

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, har beslutat att ge KI fyra anslag om sammanlagt 138 miljoner SEK inom en utlysning för systembiologi. Satsningen är tvärvetenskaplig och förutsätter samarbete mellan biologer, kliniker, matematiker, datavetare, ingenjörer, fysiker, kemister och andra...
Anslag

Vinnova och Vetenskapsrådet storsatsar på centrum för avancerade terapier

22 Jun 2017

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset får centrala roller när Vinnova och Vetenskapsrådet anslår 48 miljoner kronor till uppbyggnad av ett centrum för utveckling av avancerade cell- och genterapier. Centrumet, Center for Advanced Medical Products (CAMP), kommer att ledas av...
AnslagCentrumbildning

Förekomst av protein viktig ledtråd till tumörregression vid neuroblastom

22 Jun 2017

Förekomsten av proteinet KIF1Bβ kan spela en central roll för utgången av en neuroblastomdiagnos. En hög andel KIF1Bβ innebär större chans att tumören spontant tillbakabildas och försvinner. Det visar en studie från Karolinska Institutet och Ludwiginstitutet för cancerforskning som publiceras i den...
Cancer och onkologiTumörbiologi

Personlig mobilplattform bidrar till minskad hiv-spridning

20 Jun 2017

Mobilplattformar är allt vanligare hjälpmedel inom medicin och folkhälsa. Men det finns få utvärderingar av deras effektivitet. En ny doktorsavhandling i samarbete mellan Karolinska Institutet och Stellenbosch University, Sydafrika, visar att rehabilitering med beteendeinformation via mobilen för...
Global hälsaHIVInternationellt

Yttrande över misstänkt oredlighet i forskning

19 Jun 2017

Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, har nu lämnat sitt yttrande till KI avseende artikeln "Autologous Peripheral Blood Mononuclear Cells as Treatment in Refractory Acute Respiratory Distress Syndrome", publicerad i Respiration 2015. Detta efter att...
Granskning

Volker Lauschke årets Malin och Lennart Philipson-pristagare

19 Jun 2017

Styrelsen för Malin och Lennart Philipsons stiftelse delar ut ett pris och ett anslag för biomedicinsk forskning med molekylär inriktning till minne av professor Lennart Philipson. Syftet är att underlätta för unga lovande forskare att etablera en självständig forskargrupp efter postdoktoral...
PrisUtmärkelse

Sten Linnarsson invald i EMBO

16 Jun 2017

KI-forskaren Sten Linnarsson har blivit invald som medlem i EMBO. Han är en av 65 forskare som i år väljs in i vetenskapsorganisationen. Totalt samlar EMBO över 1700 ledande forskare inom det livsvetenskapliga området världen över. Organisationens huvudsakliga syfte är att stötta begåvande forskare...
Utmärkelse

3D-bilder visar hur spermien binder till äggets yta

16 Jun 2017

Forskare vid Karolinska Institutet har tagit fram molekylära 3D-bilder som ger ett visuellt svar på en av de mest fundamentala biologiska frågorna, nämligen hur spermien binder till äggets yta i början av befruktningen. Studien, som publiceras i den ansedda tidskriften Cell, visar hur...
ImagingStrukturbiologi

Karolinska Institutet behåller sin position i internationell förtroendemätning

15 Jun 2017

Karolinska Institutet behåller sin position och hamnar i intervallet 51-60 på den årliga listan ”Times Higher Education World Reputation Rankings”. Listan, som rankar världens högst ansedda universitet och högskolor, baseras på enkätsvar från akademiker världen över. – Vi är förstås glada att...
Rankning

Beslut om säkrare forskningsdokumentation väntas i sommar

14 Jun 2017

Elektronisk forskningsdokumentation ska bli obligatoriskt på KI, beslutet väntas fattas i juni 2017. Införandet har bromsats av kritik mot KI:s centrala e-loggbok, KI ELN, men med handgriplig hjälp kan fler se fördelarna med systemet.
Organisation

Så tycker forskarna om obligatorisk forskningsdokumentation

14 Jun 2017

Anna Jervaeus, universitetsadjunkt vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet har använt KI ELN, elektronisk forskningsdokumentation, sedan hon började som doktorand på Karolinska Institutet år 2010. Nu väntas det bli obligatoriskt för alla KI-forskare...
Organisation

Stora konsekvenser för utbildning och forskning när Karolinska Universitetssjukhuset får färre patienter

14 Jun 2017

Läkarprogrammet och åtta andra program vid Karolinska Institutet kommer att påverkas när färre patientgrupper vårdas på nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Det visar Karolinska Institutets interna konsekvensanalyser.
Klinisk forskningKursSamverkanTranslationsforskningUtbildningsprogram

Hyreshöjningar väcker intern debatt

14 Jun 2017

Med Karolinska Institutets stora satsningar på infrastruktur, framför allt de nya forskningsbyggnaderna, höjs nu hyrorna i snabb takt.
Organisation

Nya hyresmodellen ska spegla verkliga kostnader

14 Jun 2017

Från 2018 blir hyrorna för laboratoriesalar högre än för övriga lokaler på Karolinska Institutet. Den nya hyresmodellen har tagits fram för att spegla de faktiska kostnaderna för de nya forskningsbyggnaderna, och beslutats av konsistoriet.
Organisation

Drönare kan öka överlevnaden vid hjärtstopp

14 Jun 2017

En specialbyggd drönare utrustad med hjärtstartare kan vara betydligt snabbare på plats vid ett hjärtstopp än en ambulans. Det visar forskning från Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet och Södersjukhuset.
AkutsjukvårdHjärt-kärlsjukdomar

Litium skyddar mot självmord

09 Jun 2017

Under perioder med litiumbehandling minskar självmord och försök till självmord bland personer med bipolär sjukdom. Det visar en stor registerstudie gjord vid Karolinska Institutet som publiceras i The American Journal of Psychiatry . Drygt en procent av jordens befolkning lider av bipolär sjukdom...
LäkemedelPsykiatriPsykisk ohälsa

Färre återfall i schizofreni med långtidsverkande injektioner

08 Jun 2017

Risken för återfall bland patienter med schizofreni skiljer sig åt beroende på vilket läkemedel som ges, enligt en registerstudie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften JAMA Psychiatry . Klozapin och långtidsverkande injektioner var förknippade med färre återinläggningar på sjukhus...
LäkemedelPsykiatriPsykisk ohälsa

Nytt möjligt mål för cancerbehandling

07 Jun 2017

Forskare vid Karolinska Institutet rapporterar att cancerceller och normala celler använder olika ”genströmbrytare” för att reglera uttrycket av gener som styr tillväxt. Vid försök med möss där en stor regleringsregion i genomet som är förknippad med olika typer av cancer togs bort fick mössen...
Cancer och onkologiGenreglering

Oväntad mekanism bakom kronisk nervsmärta

02 Jun 2017

Man har tidigare antagit att kronisk nervsmärta orsakas av att de nervceller som förmedlar smärta blir överkänsliga. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att nervsmärta kan orsakas av att en annan typ av nervceller, som normalt gör att vi känner behaglig beröring, till följd av nervskada i...
NeurobiologiNeurovetenskapSmärtforskning

Känslig analysmetod ger ökad trygghet för bröstsmärtepatienter

30 Maj 2017

På svenska akutmottagningar undersöks sedan en tid patienter med bröstsmärta med hjälp av metoden ”högsensitivt troponin T”. Forskare vid Karolinska Institutet visar, med hjälp av en stor registerstudie, hur denna mer känsliga analysmetod har förbättrat utvärderingen av bröstsmärtepatienter på...
Hjärt-kärlsjukdomarKardiologiRegisterbaserad forskningÖverlevnad

Så kan rädsla utvecklas av andras trauman

29 Maj 2017

Vad händer i hjärnan när vi ser att andra upplever ett trauma eller utsätts för smärta? Jo, samma regioner som involveras när vi själva har ont aktiveras också när vi tittar på andra som ser ut att vara med om smärtsamma upplevelser. Det visar en studie vid Karolinska Institutet som publiceras i...
Klinisk neurovetenskapNeuropsykologiPsykologi

Tillverkar biologiska läkemedel med spindeltrådsprotein

24 Maj 2017

Forskare vid Karolinska Institutet har på syntetisk väg lyckats producera lungsurfaktant, ett läkemedel för vård av för tidigt födda barn, genom att härma tillverkningen av spindeltråd. I djurstudier visar sig denna surfaktant vara lika effektiv som de biologiska läkemedel som används kliniskt i...
LungmedicinLäkemedelNeonatologiProteiner

Hjärnan upptäcker sjukdom hos andra kort efter insjuknande

24 Maj 2017

Människans hjärna är mycket bättre än vi tidigare trott på att upptäcka och undvika sjukdom. Bara genom synen och luktsinnet kan vi, redan innan sjukdomen bryter ut ordentligt, upptäcka att medmänniskor är smittade. Och inte bara upptäcka – vi agerar också på informationen och undviker sjuka...
Klinisk neurovetenskapNeuropsykologiPsykologi

Medicinsk Vetenskap om att vara försöksperson

23 Maj 2017

Hårt arbetande forskare i all ära men utan frivilliga försökspersoner att undersöka, testa och kartlägga skulle mycket forskning snabbt stranda.

Kommentar till tidigare KI-rektors uttalande i Läkartidningen

23 Maj 2017

Kommentar: Läkartidningen har publicerat en intervju med KI:s tidigare rektor Harriet Wallberg, med anledning av att hon skickat ett brev till KI med krav på rättelser i Sten Heckschers rapport om Macchiarini-ärendet. I intervjun refererar Wallberg bland annat till samtal med KI:s vikarierande...
GranskningKommentarLedning

För tidig födsel kopplad till ökad risk för hjärtsvikt

23 Maj 2017

Barn som föds för tidigt löper ökad risk att utveckla hjärtsvikt under barn- och ungdomsåren. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en ny registerbaserad studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of the American College of Cardiology (JACC). Allt fler och allt yngre...
Kardiologi

Nya rön kring hur blodkärl bildas och missbildas

23 Maj 2017

Vid sjukdomar som cancer, diabetes, reumatism och stroke uppstår störningar i kroppens blodkärl, något som både förvärrar sjukdomen och försvårar behandlingen. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet dels hur kärlen normalt kan anpassa sin storlek för att skapa ett fungerande cirkulationssystem...

Kommentar till tidigare KI-rektors kritik mot Heckscher-utredningen

22 Maj 2017

Kommentar: I dag har Karolinska Institutet tagit emot ett brev från tidigare rektor Harriet Wallberg. I brevet begär hon bland annat att KI och utredarna publicerar en rättelse över vad hon anser vara fakta- och metodfel i rapporten ”Karolinska Institutet och Macchiarini-ärendet. Med anledning av...
GranskningKommentar

Intervju: Ole Petter Ottersen om att bli ny rektor för Karolinska Institutet

22 Maj 2017

Förväntningarna är höga. Såväl medarbetare som omvärlden ställer sig frågan hur Ole Petter Ottersen kommer att leda Sveriges mest omtalade universitet.
LedningOrganisation

Så förbereder de ledningsskiftet i höst

22 Maj 2017

Under en heldag i maj hade Karolinska Institutets blivande rektor Ole Petter Ottersen sina första möten med olika representanter i organisationen.
LedningOrganisation

Luftvägsinfektioner hos barn felbehandlas ofta med antibiotika

19 Maj 2017

Många virusinfektioner hos barn misstas för bakterieinfektioner och riskerar att felbehandlas med antibiotika. En ny avhandling från Karolinska Institutet som kartlagt luftvägsvirus hos barn visar att virus är en större orsak till svåra luftvägsinfektioner än man tidigare trott. Förhoppningen är...
BakterierInfektionsmedicinVirologi

Mekanismerna bakom känselförlust vid Parkinsons sjukdom

18 Maj 2017

Parkinsons sjukdom förknippas ofta med motoriska symtom som stelhet, dålig balans och darrningar, men de första symtomen är ofta sensoriska i form av nedsatt känsel och luktsinne. I en studie på möss har forskare vid Karolinska Institutet kunnat visa vilka mekanismer och vilka av hjärnans neurala nätverk som är inblandade när förmågan att känna beröring försämras allt mer.
Neurodegenerativa sjukdomarParkinsons sjukdom

Så kan pneumokocker hindras från att invadera hjärnan

17 Maj 2017

Ett internationellt forskarlag, lett av forskare från Karolinska Institutet, har identifierat två receptorer på cellerna i hjärnans blodkärl som kan blockeras och hindra pneumokocker från att ta sig in i hjärnan. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften The Journal of Experimental...
InfektionsmedicinMikrobiologi

KI-student utnämnd till Global Swede

17 Maj 2017

Adina Khamitova, masterstudent i folkhälsovetenskap på KI, har mottagit utmärkelsen Global Swede.
StudentUtmärkelse

Axel Hirsch pris till forskning om Nobelprisets historia i fysiologi eller medicin

17 Maj 2017

Nils Hansson, forskare vid Heinrich Heine-universitetet i Düsseldorf, tilldelas Axel Hirsch pris 2017, för sin forskning i svenska och tyska arkiv om kandidater till Nobelpriset i fysiologi eller medicin som inte fick priset. Detta efter beslut av styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet...
HistoriaNobelprisetPris

Eva Herweijer får stipendium för avhandling om HPV-vaccinationer

17 Maj 2017

Årets mottagare av Sven Gards stipendium för bästa avhandling i virologi blir Eva Herweijer vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB). Eva Herweijer tilldelas stipendiet på 50 000 kronor för sin avhandling Register-Based Evaluation of HPV Vaccination Programs, där hon...
StipendierVirologi

Singapores hälsominister besökte Karolinska Institutet

17 Maj 2017

Singapores hälsominister Mr Gan Kim Yong med delegation besökte Karolinska Institutet på måndagen den 15 maj. I delegationen ingick representanter från Singapores hälso- och sjukvårdsorganisation. Under sitt besök ville delegationen lära sig mer om Karolinska Institutets sjuksköterskeutbildningar,...
InternationelltSamverkan

KI återlämnade kvarlevor från urbefolkning till Nya Zeeland

16 Maj 2017

Vid en högtidlig ceremoni den 15 maj återlämnade Karolinska Institutet kvarlevorna av tre människor från Nya Zeelands urbefolkning till en delegation från museet Te Papa Tongarewa. Till toner av snäcktrumpet och traditionell maorisk sång träder processionen in i tingssalen på Hagströmerbiblioteket...
CeremoniHistoria

Placebo påverkar trots intellektuell funktionsnedsättning

16 Maj 2017

Personer med svåra medfödda kognitiva funktionsnedsättningar påverkas också av placeboeffekten, något man tidigare tvivlat på.
FunktionsnedsättningKlinisk neurovetenskapKognitionsforskningLäkemedel

Kommentar angående en internrevisionsrapport

16 Maj 2017

KOMMENTAR: Idag lämnade Karolinska Institutets Internrevision sin rapport över hur en försäljning av en komponent i applikationen Min digitala vårdplan gått till. Enligt revisionen förekommer en del brister i hur KI:s vicerektor för externa relationer, professor Martin Ingvar, vid KI har hanterat...
Kommentar

Spridning av proteinet tau mätt i hjärnan hos alzheimerpatienter

16 Maj 2017

I en ny studie som presenteras i Molecular Psychiatry har forskare vid Karolinska Institutet mätt hur ansamlingar av det patologiska proteinet tau sprids i hjärnan under förloppet av Alzheimers sjukdom.
AlzheimerFunktionella bilder och medicinsk teknikNeurobiologiNeurodegenerativa sjukdomar

Fler för tidigt födda barn kan bli hjälpta av kortison

15 Maj 2017

Kortison ges till gravida kvinnor för att minska sjuklighet och dödlighet hos barn som riskerar att födas för tidigt, men effekten av behandlingen har ansetts vara fördröjd. Ny forskning från bland annat Karolinska Institutet tyder dock på att effekten är omedelbar och att behandlingen därför kan vara meningsfull även i akuta lägen. Resultaten, som presenteras i JAMA Pediatrics, visar att barn födda redan sex timmar efter att modern fått kortison hade halverad risk att dö.
LäkemedelNeonatologiPediatrik

Hatten på för vårens nya doktorer

15 Maj 2017

Med en vinkning till Norge inleddes vårens promotionshögtid i Stockholms stadshus den 12 maj. Adolf Fredriks gosskör sjöng En liten fuggel innan de nya doktorerna och hedersdoktorerna fick hatten på och saluterades med kanonskott från Stadshuskajen. Karolinska Institutets näste rektor Ole Petter...
Ceremoni

JO-utredning mot KI efter Macchiarinis anmälan läggs ner

15 Maj 2017

Justitieombudsmannen lägger ner den utredning som startades i höstas då Paolo Macchiarini JO-anmälde Karolinska Institutet. I november 2016 anmälde Paolo Macchiarini KI till Justitieombudsmannen. Han menade att KI begått en rad fel under utredningen av anmälningar om vetenskaplig oredlighet i...
Granskning

Martin Ingvar väljer att lämna sitt uppdrag som vicerektor vid KI

12 Maj 2017

Idag meddelade professor Martin Ingvar att han avsäger sig sitt uppdrag som KI:s vicerektor för externa relationer tillsammans med övriga uppdrag förknippade med detta. Samtidigt inväntar Karolinska Institutet, KI, den revisionsrapport om hur lärarundantaget har tillämpats i samband med en...
GranskningOrganisation

Snus lika farligt som rökning under graviditet

12 Maj 2017

En ny avhandling vid Karolinska Institutet visar att snusanvändning under graviditet är kopplad till lika stora risker som rökning. Men det lönar sig att sluta snusa tidigt i graviditeten ­– då sågs ingen riskökning alls.
EpidemiologiRegisterbaserad forskning

Seminarium om framtidens sjukvård: Patienter källa till utveckling och forskning

11 Maj 2017

Under ett seminarium om förändringar i hälso- och sjukvårdslandskapet beskrevs framtidens specialist- och akutvård och hur den kommer att påverka Karolinska Institutets forskning och utbildning.
SamverkanTranslationsforskningUtbildningsprogram

Nyfunna mekanismer bakom malaria ger hopp till gravida

08 Maj 2017

En ny studie ger ger förståelse för de mekanismer som ligger bakom malaria hos gravida. Forskarna kan visa hur proteinet PTEF spelar en avgörande roll i infektionen.
Global hälsaParasitologi

”Studentrepresentation viktigt för att påverka vår utbildning”

08 Maj 2017

– Studentrepresentationen är det viktigaste sättet vi har att påverka vår utbildning, vår nuvarande studiesituation och vår framtid som verksamma kollegor, säger Pontus Dannberg, vice ordförande i Medicinska föreningen (MF). Tillsammans med Odontologiska föreningen anordnade MF på torsdagen en...
StudentStudentförening

Sjuksköterskebrist kopplad till utebliven vård och ökad dödlighet

05 Maj 2017

Det finns ett tydligt samband mellan låg sjuksköterskebemanning på akutsjukhus, mängden nödvändiga omvårdnadsaktiviteter som uteblir och antalet patienter som dör.
Hälso- och sjukvårdHälso- och sjukvårdsorganisationVårdvetenskap

Pages