KI-kalendern

Här hittar du föreläsningar, seminarier, symposier, konferenser, disputationer med mera som arrangeras av Karolinska Institutet.

To the English KI Calendar

E.g., 2018-01-19
E.g., 2018-01-19

19 apr 2018

15:00 till 16:00

Epi-student seminar

Rum 221, Retzius väg 13 a
Campus Solna
Andrei Pyko: Long-term exposure to transportation noise in relation to metabolic and cardiovascular outcomes. Louise Hedenstierna: The impact of psychosocial factors on RA outcome. Aim To allow all PhD students and postdocs within the field of epidemiology to present their ongoing research projects...
Föreläsningar och seminarier
16:30 till 17:30

Webinar: Writing an Abstract

Online
Annan
The abstract is a short but central part of any scientific text, including the Master's thesis. During this session, you will learn what to include in the abstract, what to exclude, and how to ensure your abstract is comprehensive yet concise and effective. We will analyse and discuss two sample...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

23 apr 2018

13:00 till 15:00

Webinar: Academic Writing - Writing Clearly

Online
Annan
This workshop is a crash course in writing clear, effective and formal sentences in the English language. While the workshop sessions Writing an Introduction and Writing a Discussion mostly cover the structural aspects of these sections of your thesis, this session focuses on hands-on tips and...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
14:00

Seminarium Gert Helgesson

Widerströmska huset, plan 3, LIME, Engage
Campus Solna
Seminariet hålls på engelska. Endast för inbjudna deltagare.
Föreläsningar och seminarier
CHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

24 apr 2018

13:00 till 16:30

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 3: Laboratoriesäkerhet

S 413, Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg
Campus Flemingsberg
Syfte: Syftet är att ge förutsättningar för att kunna ta emot och fördela arbetsmiljöuppgifter inom laboratoriearbete samt säkerställa god säkerhet inom laborativa verksamheter. Innehåll: Grundläggande genomgång av lagstiftning, rutiner, riktlinjer och verktyg samt riskbedömning, tillstånd, anmälan...
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)

25 apr 2018

09:00 till 17:00

SciLifeLab Science Summit

Aula Medica, Nobels väg 6
Campus Solna
Chemical and Genetic Screening – Exploring the Future Frontiers of Human Health
Konferenser och symposier
15:30

Antagning av nya doktorander

Konferensrum Erling Persson, L1:03
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Antagningsseminarium för nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.
Antagningsseminarier

26 apr 2018

08:30 till 12:00

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete

S 413, Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg
Campus Flemingsberg
Syfte: Syftet är att ge förutsättningar för att kunna ta emot och fördela arbetsmiljöuppgifter samt framgångsrikt driva arbetsmiljöarbetet. Innehåll: Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, systematiskt arbetsmiljöarbete, uppgiftsfördelning/chefens roll och ansvar, kartläggning av...
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)
12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Thomas Nyström

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Thomas Nyström The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier

03 maj 2018

09:00 till 12:00

Föreläsning: Hur du skriver din avhandling

Sal Petrén, Nobels väg 12B
Campus Solna
Innehåll: Syftet med avhandlingen; utmärkande drag, såväl strukturella som språkliga i avhandlingar med hög kvalitet, inklusive tabeller och figurer, med exempel från tidigare avhandlingar; planering av avhandlingens olika avsnitt (introduktion, syfte, metodologiska överväganden, resultat och...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Erik Eliasson

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Erik Eliasson The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier

07 maj 2018

08:30 till 12:00

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 2: Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor

Charles, Tomtebodavägen 18 A, Solna (Widerströmska huset)
Campus Solna
Syfte: Syftet är öka kunskaperna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och hur man på ett systematiskt sätt kan arbeta med såväl förebyggande som åtgärdande insatser. Innehåll: Organisatorisk och social arbetsmiljö och stödjande processer och åtgärder som idag finns att tillgå vid...
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)
14:00

Seminarium Jesper Ahlin

Widerströmska huset, plan 3, LIME, Engage
Campus Solna
Seminariet hålls på engelska, endast för inbjudna deltagare.
Föreläsningar och seminarier
CHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

08 maj 2018

11:00

Öppna seminarier vid NVS: To be announced

Gävlegatan 16, New York (stora konferensrummet), plan 8
Annan
Jonas Wastesson , PhD, Aging Research Center, KI/SU Seminariet ges på engelska. ARC:s seminarieserie är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Kontakt För frågor om ARC:s seminarieserie, kontakta: Forskningsassistent Josephine Heap Telefon: 08-690 68 76 Enhet: ARC (Aging Research Center) E-...
Föreläsningar och seminarier
Sektionen för Aging Research Center (ARC)
13:00 till 16:00

Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Denna workshop fokuserar på litteraturöversikten som utgör en viktig del av din halvtidskontroll (och av din avhandling). När du samlat den litteratur du behöver, så behöver du sammanfoga den i en litteraturöversikt. Men hur ska den skrivas? Vi diskuterar litteraturöversiktens funktion och struktur...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

10 maj 2018

12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Anca Catrina

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Anca Catrina The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier

15 maj 2018

13:00 till 14:00

Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Om du är doktorand eller forskare på KI kan du ansöka om ett konto i antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta verktyg används vid KI för att analysera avhandlingar och även av förlag för att granska manuskript. I denna workshop kommer vi att visa dig hur verktyget fungerar, hur man laddar upp...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

16 maj 2018

13:00 till 16:00

Grundutbildning i upphandling steg 2

Konferensrum 507, Aula Medica, Novels väg 5
Campus Solna
I kursen fördjupar vi oss bl.a. i direktupphandlingar och hur ramavtal ska användas tillsammans med vårt E-handelssystem.
Annan
15:00 till 16:00

Environmental Factors and Health seminar

Room 311, Retzius väg 13 A/B (hus 75)
Campus Solna
Seminar organised by the doctoral programme Environmental Factors and Health Katharina Klöditz - title to be announced Patricia Gonzalez Rodriguez - title to be announced
Föreläsningar och seminarier

17 maj 2018

09:00

Antagningsseminarium

Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A
Campus Solna
Antagningsseminarium för nya doktorander vid institutionen för folkhälsovetenskap. Läs mer om antagning på application and admission to doctoral studies at PHS Kontaktperson Administrative officer Marita Larsson E-post: fu-adm@phs.ki.se
Antagningsseminarier
13:00 till 15:00

Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var!

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Forskningsdokumentation är en viktig del av forskningsprocessen, hur kan du annars visa att dina resultat är korrekta. I den här workshopen kommer vi att diskutera och lära oss vad som ska dokumenteras, varför det är viktigt och var dokumentationen ska göras. Ämnen såsom personuppgifter, ELN (...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
15:00 till 16:00

Epi-student seminar

Rum 221, Retzius väg 13 a
Campus Solna
Hanna Mogensen: TBA Rebecka Hjort: TBA Aim To allow all PhD students and postdocs within the field of epidemiology to present their ongoing research projects, and to encourage questions from other students, in an informal setting. Format Seminars will occur once per month on Thursdays (except...
Föreläsningar och seminarier

18 maj 2018

09:00 till 12:00

Kurs i webbkommunikation, maj 2018

Konferensrum 635, Aula Medica
Campus Solna
Kursen i webbkommunikation är en grundläggande utbildning i hur vi kommunicerar på webben och hur vi skriver för webben på Karolinska Institutet. Kursen består av dessa delar: Målgrupper - vilka är de och vad vill de? Skriva för webben - från rubrik till punktlista Strukturera ditt innehåll -...
Annan

21 maj 2018

14:00

Seminarium Barbro Fröding

Widerströmska huset, plan 3, LIME, Engage
Campus Solna
Seminariet hålls på engelska, endast för inbjudna deltagare.
Föreläsningar och seminarier
CHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

22 maj 2018

13:00 till 16:30

Utbildning i Riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till chefens ansvar

S 413 Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg
Campus Flemingsberg
Syfte: Att få fördjupade kunskaper om när och hur riskbedömningar ska genomföras i verksamheten så att riskhantering är en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Innehåll: Riskbedömningar – viktiga begrepp och definitioner, Riskbedömningsmetodik inkl. krav på dokumentation,...
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)
13:00 till 14:30

Workshop: Skapa en publikationslista och skaffa dina siffror (t.ex. H-index, ORCID, Journal Impact Factor)

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
I denna workshop kommer vi att guida dig genom några resurser som kan hjälpa dig att skapa en uppdaterad publikationslista. Listan kan berikas med antal citeringar, idskriftens ”impact factor” och länkar till fulltexten. Vi kommer också att ta dig igenom stegen för att skapa ett författar-ID (ORCID...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

23 maj 2018

10:00

Öppna seminarier vid NVS: Aging beyond description: the example of sarcopenia

Gävlegatan 16, New York (stora konferensrummet), plan 8
Annan
International Forum with Luigi Ferucci, Scientific Director NIA, Longitudinal Studies Section Seminariet ges på engelska. ARC:s seminarieserie är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Kontakt För frågor om ARC:s seminarieserie, kontakta: Forskningsassistent Josephine Heap Telefon: 08-690...
Föreläsningar och seminarier
Sektionen för Aging Research Center (ARC)
13:00 till 14:30

Workshop: Skapa en publikationslista och skaffa dina siffror (t.ex. H-index, ORCID, Journal Impact Factor)

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
I denna workshop kommer vi att guida dig genom några resurser som kan hjälpa dig att skapa en uppdaterad publikationslista. Listan kan berikas med antal citeringar, idskriftens ”impact factor” och länkar till fulltexten. Vi kommer också att ta dig igenom stegen för att skapa ett författar-ID (ORCID...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
13:30

Antagningsmöte till forskarutbildningen vid CLINTEC

Sevastikbiblioteket, K54, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Antagningsmöten till forskarutbildningen vid CLINTEC våren 2018. En komplett ansökan (enligt instruktionerna på CLINTECs hemsida , "Rutiner för antagning"), inlämnas i ett original ( enkelsidigt, ohäftad samt i ordningsföljd enligt checklistan ) två kopior ( dubbelsidiga, häftade ) till Agneta...
Antagningsseminarier
15:30

Antagning av nya doktorander

Konferensrum Erling Persson, L1:03
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Antagningsseminarium för nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.
Antagningsseminarier

24 maj 2018

13:00

Antagningsseminarium Forskarutbildningen KI SÖS

sal Ihre (hiss P, plan 0)
Södersjukhuset
Sista ansökningsdag torsdag 5 april.
Antagningsseminarier

29 maj 2018

13:00

Journal Club in Health Economics

Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a, Inspire, plan 4
Campus Solna
Föranmälan krävs. Kontakta olivia.ernstsson@ki.se för mer information.
Föreläsningar och seminarier
MMC - Medical Management Centre
13:00 till 15:00

Workshop: Biomolekylära "genombrotts-databaser"

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Det finns för närvarande över 1700 biomolekylära databaser och nya utvecklas kontinuerligt. Att hålla sig uppdaterad är svår. Ett sätt är att ta råd från tidningen Nuclear Acid Research (NAR) Database Edition. År 2017 föreslog NAR ett antal "genombrotts-databaser". Under den här workshopen får du...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
13:30

Öppna seminarier vid NVS: Diabetes, cognitive ageing and dementia

Gävlegatan 16, New York (stora konferensrummet), plan 8
Annan
International Forum with Geert Jan Biessels, Professor, UMC Utrecht Seminariet ges på engelska. ARC:s seminarieserie är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Kontakt För frågor om ARC:s seminarieserie, kontakta: Forskningsassistent Josephine Heap Telefon: 08-690 68 76 Enhet: ARC (Aging...
Föreläsningar och seminarier
Sektionen för Aging Research Center (ARC)

31 maj 2018

17:00

Examenshögtid - Global master

Erling Perssonsalen, Aula Medica
Campus Solna
Studenter som tar examen från engelskspråkiga masterprogram i juni 2018 bjuds till en ceremoni på Karolinska Institutet torsdag den 31 maj. Inbjudan med mer information kommer att skickas till berörda studenter per e-post i april. Klädsel: valfri vårdad klädsel
Annan

04 jun 2018

14:00

Seminarium Pontus Höglund

Widerströmska huset, plan 3, LIME, Engage
Campus Solna
Seminariet hålls på engelska. Endast för inbjudna deltagare.
Föreläsningar och seminarier
CHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

05 jun 2018

10:00

Öppna seminarier vid NVS: To be annouced

Gävlegatan 16, New York (stora konferensrummet), plan 8
Annan
International Forum with Anne B. Newman, Professor, University of Pittsburg Seminariet ges på engelska. ARC:s seminarieserie är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Kontakt För frågor om ARC:s seminarieserie, kontakta: Forskningsassistent Josephine Heap Telefon: 08-690 68 76 Enhet: ARC (...
Föreläsningar och seminarier
Sektionen för Aging Research Center (ARC)

11 jun 2018

14:00

Seminarium Anna Tunlid

Widerströmska huset, plan 3, LIME, Engage
Campus Solna
Seminariet hålls på engelska. Endast för inbjudna deltagare.
Föreläsningar och seminarier
14:00 till 16:00

Anna Tunlid, Uppsala University: "Medical humanities: Possibilities and challenges in interdisciplinary collaboration"

MHK, Haga Tingshus, Annerovägen 12, Solna
Annan
Seminarium i Medicinsk humaniora, våren 2018 Ett samarbete mellan Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE) och Medicinens historia och kulturarv (MHK). Alla är välkomna! Niklas Juth (niklas.juth@ki.se), CHE and Eva Åhrén (eva.ahren@ki.se), MHK
Föreläsningar och seminarier

12 jun 2018

11:00

Öppna seminarier vid NVS: Imaging the aging brain: structural, functional, and neuromodulatory signatures of cognitive aging

Gävlegatan 16, New York (stora konferensrummet), plan 8
Annan
Alireza Salami , Assistant Professor, Aging Research Center, KI/SU Seminariet ges på engelska. ARC:s seminarieserie är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Kontakt För frågor om ARC:s seminarieserie, kontakta: Forskningsassistent Josephine Heap Telefon: 08-690 68 76 Enhet: ARC (Aging...
Föreläsningar och seminarier
Sektionen för Aging Research Center (ARC)

13 jun 2018

13:00 till 16:00

Grundutbildning i upphandling steg 3

Strixsalen, von Eulers väg 4 A/B
Campus Solna
I steg tre av utbildningen ingår bl.a. att göra egna bedömningar och tillämpning av ramavtal.
Annan
15:30

Antagning av nya doktorander

Konferensrum Erling Persson, L1:03
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Antagningsseminarium för nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.
Antagningsseminarier

01 okt 2018 - 03 okt 2018

15:00 till 17:00

Epigenetics in the nervous system: development and disease

Föreläsningssal Biomedicum, Solnavägen 9
Campus Solna
Three day conference on Epigenetics in the nervous system.
Konferenser och symposier
Biomedicum

Pages

E.g., 2018-01-19
E.g., 2018-01-19

Torsdag 19 April

Måndag 23 April

Tisdag 24 April

Onsdag 25 April

Torsdag 26 April

Torsdag 3 Maj

Måndag 7 Maj

Tisdag 8 Maj

Torsdag 10 Maj

Tisdag 15 Maj

Onsdag 16 Maj

Torsdag 17 Maj

Fredag 18 Maj

Måndag 21 Maj

Tisdag 22 Maj

Onsdag 23 Maj

Torsdag 24 Maj

Tisdag 29 Maj

Torsdag 31 Maj

Måndag 4 Juni

Tisdag 5 Juni

Måndag 11 Juni

Tisdag 12 Juni

Onsdag 13 Juni

Måndag 1 Oktober

Pages