KI-kalendern

Här hittar du föreläsningar, seminarier, symposier, konferenser, disputationer med mera som arrangeras av Karolinska Institutet.

To the English KI Calendar

E.g., 2017-09-20
E.g., 2017-09-20

Onsdag 18 Oktober

09:30 till 11:00

Workshop: KI Play - KI:s new mediabank

Synapsen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
KI Play is a campus video distribution system similar to Youtube. Anyone with a KI-ID can log in, upload and share content. Your videos are automatically converted to formats viewable across current operating systems and platforms (desktops, mobile). This applies to both staff and students at KI...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
11:30 till 13:00

Lunchseminarium för forskarhandledare

4Z, Alfred Nobels allé 8
Campus Flemingsberg
What comes after PUL? New rules for research using personal data in 2018 The current Personal Data Act of Sweden will be terminated in May 2018, and other now existing legislation governing the use of personal data in research will be partly changed. A new Europe-wide regulation, the General Data...
Föreläsningar och seminarier
12:00 till 13:00

Publikt seminarium | Raymond Matthews | Titel kommer

Avdelningen för psykologi, Nobels väg 9, Stora konferensrummet, Plan 4
Campus Solna
Föreläsningar och seminarier
Sektionen för psykologi CNS
14:30

Open Scientific Seminar Series: Pharmacology and clinical pharmacology in Nigeria: under- and postgraduate teaching and research

Sjöqvist Library C1:68
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
OPEN SCIENTIFIC SEMINAR SERIES - Division of Clinical Pharmacology, Department of Laboratory Medicine "Pharmacology and clinical pharmacology in Nigeria: under- and postgraduate teaching and research" Senior lecturer MD Joseph Fadare, Department of Pharmacology, Ekiti State University, Ado-Eikiti...
Föreläsningar och seminarier
16:30 till 18:00

Workshop: Academic Writing

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
In order to communicate your research to others (and pass your courses), you need to understand and master the conventions of academic writing. This workshop will introduce you to those conventions and provide you with strategies for writing clear and well-structured academic texts. The workshop...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Torsdag 19 Oktober

13:00 till 16:00

Workshop: Upptäcka och hantera molekylär information

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Syftet med workshoppen är att visa hur man kan få tillgång till molekylär-information. Workshoppen tar sin utgångspunkt i NCBI Gene respektive portal BioGPS. Sessionen kan utgöra en bas för mera avancerade bioinformatik-kurser på KI. Workshoppen riktar sig till doktorander och forskare på KI. Du...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
13:00

Disputation. Renata Bogo

Hörsal H2, Alfred Nobels Allé 23, Huddinge
Campus Flemingsberg
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Enheten för njurmedicin, Karolinska Institute DISPUTATION Renata Bogo, Leg. Aud "Longitudinal study of the impact on hearing from aging, genetic background and environmental exposure in male twins" (Presentationen kommer att hållas på...
Disputationer
14:00 till 17:00

Kunskapsdag om Aortasjukdomar

Nanna Svartz Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Målgrupp Dagen vänder sig i första hand till patienter med aortasjukdom, anhöriga och personal som möter denna patientgrupp, men alla som är intresserade av dessa sjukdomar är välkomna. Program Program och hålltider för Aortadagen Anmälan Anmälan görs till Ulrika Lilja Demirovic, på e-mail ulrika...
Konferenser och symposier
15:00 till 16:00

Epi-student seminar

Room 311, Retzius väg 13, 3rd floor (house 75)
Campus Solna
Sandra Ekström - Overweight in relation to asthma and lung function in childhood adolescence Melle Säve-Söderbergh - Microbiological and chemical health risks of drinking water Aim To allow all PhD students and postdocs within the field of epidemiology to present their ongoing research projects,...
Föreläsningar och seminarier

Fredag 20 Oktober

09:00

Disputation: Josefine Eriksson Naili

Skandiasalen Q2:01
Astrid Lindgrens barnsjukhus
Evaluation of function in individuals with knee osteoarthritis Opponent : Docent Anders Holsgaard-Larsen, University of Southern Denmark Huvudhandledare : Docent Eva Weidenhielm Broström , Karolinska Institutet Betygsnämnd : Professor Nils Hailer, Uppsala universitet Docent Eva Ageberg, Lunds...
Disputationer
09:00

Disputation: Philip von Rosen

Alfred Nobels allé 23, H3 Blå
Campus Flemingsberg
Titel: INJURIES, RISK FACTORS, CONSEQUENCES AND INJURY PERCEPTIONS IN ADOLESCENT ELITE ATHLETES Huvudhandledare: Docent Annette Heijne,Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi Bihandledare: PhD Anna Frohm, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap...
Disputationer
Sektionen för fysioterapi
09:30

Disputation - Birgitta Lesko

The Public Health Agency of Sweden, Gardaulan, Nobels väg 18,
Annan
Epidemiological Aspects and Microbiological Characterization of Fevers among Residents of Mozambique and Swedish Travellers Returning from the Tropics Supervisor: Associate Professor Kerstin I.Falk, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology Karolinska Institutet Co-supervisors: State...
Disputationer
09:30

Disputation, Mandus Frykman

Tomtebodavägen 18, Inghesalen
Campus Solna
Investigating mechanisms of change in implementation processes: theoretical and methodological perspectives Ulrica von Thiele Schwarz (huvudhandledare) Henna Hasson (Bihandledare) Susan Michie (prof) opponent Ned Carter (docent) ordf betygsnämnden Boel Andersson Gäre (prof) betygsnämnd Siw...
Disputationer
MMC - Medical Management Centre
10:00

Disputation Mats Persson

H1 Röd, Alfred Nobels allé 23, Huddinge
Campus Flemingsberg
Titel: Violence among offenders with mental disorders Huvudhandledare: Adjungerad professor Marianne Kristiansson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap Bihandledare: Professor Henrik Belfrage, Linköpings Universitet, Institutionen för liv och hälsa, Avdelningen för...
Disputationer
11:00 till 12:00

Jubileumsvisning av Hagströmerbiblioteket för KI:s personal med 1:e bibliotekarie Hjalmar Fors

Hagströmerbiblioteket, Haga Tingshus, Annerovägen 12
Annan
Visningen är gratis. Den som vill kan också efter visning delta i gemensam lunch (till självkostnadspris) på Haga Forum. Anmäl i så fall detta när du bokar, så ordnar vi bord. OBS! Begränsat antal platser: Boka i god tid!
Annan
12:30

MTC Seminar: Title to be announced

MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Campus Solna
Campus Solna
Speaker: Prof. Claire Lewis Speaker Address: Head, Academic Unit of Inflammation & Tumour Targeting, Department of Oncology & Metabolism, University of Sheffield Medical School Host: Margareta Wilhelm
Föreläsningar och seminarier
13:00

Disputation. Annika Szabo Portela

Lecture hall H2 Green, Alfred Nobels Allé 23 Campus Flemingsberg
Campus Flemingsberg
Department of Clinical Science, Intervention and Technology Division of Speech and Language Pathology THESIS FOR DOCTORAL DEGREE Annika Szabo Portela The female voice in vocally demanding professions: Field studies using portable voice accumulators Friday, October 20, 2017, at 1 pm Location:...
Disputationer
CLINTEC - Enheten för logopedi
13:00

Antagningsseminarium Awad Smew

Hillarpsalen, Retzius väg 8
Campus Solna
Titel : kommer senare Handledare : Catarina Almqvist Malmros
Antagningsseminarier
13:00

Disputation Lars Sturesson

Aulan, hiss C, plan 6
Södersjukhuset
Patients’ and nurses’ perception of pain management in the Emergency Department Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Vo Akut Opponent: Assoc.professor Reino Pöyhiä, Kauniala Hospital, Finland, University of Helsinki, Clinicum, Department of Diagnostics and Therapeutics...
Disputationer

Tisdag 24 Oktober

09:00 till 12:00

Föreläsning: Hur du skriver din avhandling

Inghesalen, Tomtebodavägen 18 A
Campus Solna
Innehåll: Syftet med avhandlingen; utmärkande drag, såväl strukturella som språkliga i avhandlingar med hög kvalitet, inklusive tabeller och figurer, med exempel från tidigare avhandlingar; planering av avhandlingens olika avsnitt (introduktion, syfte, metodologiska överväganden, resultat och...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
09:00 till 11:00

Workshop: Lägg till undertexter i din undervisningsfilmer

Ljud- och filmstudion, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Undertexter, så kallade Closed Captions, ger en skriftlig version av det talade innehållet i filmen. Detta ökar tillgängligheten av undervisningsfilmer för exempelvis studenter med nedsatt hörsel. Denna workshop visar dig två sätt att publicera undertexter. Det ena är att göra en så kallad ”...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
09:00 till 11:00

Workshop: Lägg till undertexter i din undervisningsfilmer

Hypofysen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Undertexter, så kallade Closed Captions, ger en skriftlig version av det talade innehållet i filmen. Detta ökar tillgängligheten av undervisningsfilmer för exempelvis studenter med nedsatt hörsel. Denna workshop visar dig två sätt att publicera undertexter. Det ena är att göra en så kallad ”...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
13:00

Cell and Tumour Biology Seminar: Title to be announced

MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Campus Solna
Campus Solna
Location: MTC Time: 13.00 Speaker: T.B.C
Föreläsningar och seminarier
14:00 till 16:00

KIND-seminar: Suicide Prevention for Children and Adolescents: Talk to Me!

CAP Research Center, Gävlegatan 22B, Stockholm, Karolinska Institutet KIND, lecture hall Rosemary
Annan
KIND-seminar (Registration needed): Suicide Prevention for Children and Adolescents: Talk to Me! A New Initiative of the National Suicide Prevention Program, Germany By Viktor Kacic and Frank Zimmermann Child and Adolescent Psychiatry, Aschaffenburg, Germany The sem inar is free of charge but we...
Föreläsningar och seminarier

Onsdag 25 Oktober

08:30 till 16:30

Utbildning i Riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till chefens ansvar

Meddelas senare
Campus Flemingsberg
Syfte: Att få fördjupade kunskaper om när och hur riskbedömningar ska genomföras i verksamheten så att riskhantering är en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Innehåll: Riskbedömningar – viktiga begrepp och definitioner, Riskbedömningsmetodik inkl. krav på dokumentation,...
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)
09:00 till 13:00

The Sino-Sweden Network for Aging Research Workshop

Aging Research Center, Gävlegatan 16, plan 7
Annan
What is the workshop about? This workshop will take place at the Aging Research Center of Karolinska Institutet from October 25th to 27th, 2017. The theme focuses on genetic and environmental factors for cognitive aging across Eastern-Western cultures. At the workshop, researchers from multi-...
Konferenser och symposier
Sektionen för Aging Research Center (ARC)
11:00 till 16:00

Konferens: Joint BSDB Nordic Conference 2017

Aula Medica, Karolinska Institutet
Campus Solna
Joint BSDB / Nordisk konferens Titel: Developmental Biology and Regeneration Information och fullständigt program finns på http://www.med.lu.se/bsdbnordic2017conference För anmälan vänligen besök: http://www.med.lu.se/bsdbnordic2017conference/registration Organisatonskommitté: Megan Davey, Joe...
Konferenser och symposier
12:00 till 13:00

Publikt seminarium | Julia Uddén | "The Supramodal Syntactic Complexity Network in the Human Brain: Evidence from more than 200 participants"

Avdelningen för psykologi, Nobels väg 9, Stora konferensrummet, Plan 4
Campus Solna
Föreläsningar och seminarier
Sektionen för psykologi CNS
14:30 till 15:45

Open Scientific Seminar Series: Birth and development of clinical pharmacology in Sweden

Sjöqvist Library C1:68
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
OPEN SCIENTIFIC SEMINAR SERIES - Division of Clinical Pharmacology, Department of Laboratory Medicine "Birth and development of clinical pharmacology in Sweden" Professor emeritus MD Folke Sjöqvist, Division of Clinical Pharmacology, Department of Laboratory Medicine, KI Discussants: Professor MD...
Föreläsningar och seminarier
16:30 till 18:00

Workshop: Reading Complex Academic Texts

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
As a Master's student, you are expected to read and comprehend complex academic texts. During this workshop, you will learn techniques and strategies for doing so. In addition, we will practice reading strategically, that is, reading to improve critical thinking, to build vocabulary, and to improve...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

Torsdag 26 Oktober

09:00 till 11:00

Workshop: Skapa en pod

Ljud- och filmstudion, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Kom till ljudstudion i Solna med en kollega och gör en podinspelning. Ni får hjälp av oss IKT-pedagoger och vi kommer att arbeta under två timmar i vår professionella ljudstudio där vi spelar in, redigerar och publicerar ett avsnitt till er podcast. Förberedelser är viktigast av allt. Ta med ett...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
09:00 till 13:00

Seminarie: Global and Local Health – Legacy of Hans Rosling

Jacob Berzelius, Berzelius väg 3
Campus Solna
The seminar “Global and Local Health – Legacy of Hans Rosling" will discuss the disease Konzo in the context of research carried out by Hans Rosling. The seminar is a collaboration between Swedish Agriculture University, Uppsala (SLU – Global) and Centre for Global Health , Karolinska Institutet...
Föreläsningar och seminarier
13:00

Antagningsseminarium Forskarutbildningen KI SÖS

Sal Gentz, hiss P, plan 0
Södersjukhuset
Sista ansökningsdag torsdag 14 september.
Antagningsseminarier
13:00 till 14:30

Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Om du är doktorand eller forskare på KI kan du ansöka om ett konto i antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta verktyg används vid KI för att analysera avhandlingar och även av förlag för att granska manuskript. I denna workshop kommer vi att visa dig hur verktyget fungerar, hur man laddar upp...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
13:30 till 16:30

Antagningsseminarium till forskarutbildning på KIDS

Danderyds sjukhus, hus 18, plan 5, föreläsningssal Artären
Danderyds sjukhus
Antagningsseminarium till forskarutbildning på KIDS. Ansökan skall vara inlämnad senast den 12 oktober kl 16:00.
Antagningsseminarier

Fredag 27 Oktober

08:30

Disputation: Ulrika Långh

CAP Research Center, Gävlegatan 22B, plan 8, konferensrum Leo
Annan
Quality and efficacy of early intensive autism intervention: a matter of trust, knowledge, and supervision Opponent : Docent Tero Timonen, Åbo Akademi University Huvudhandledare : Professor Sven Bölte , Karolinska Institutet Betygsnämnd : Professor Ata Ghaderi , Karolinska Institutet Professor Mara...
Disputationer
08:30

Disputation: Ulrika Långh

CAP Research Center, Gävlegatan 22B, plan 8, konferensrum Leo
Annan
Quality and efficacy of early intensive autism intervention: a matter of trust, knowledge, and supervision Opponent: Docent Tero Timonen, Åbo Akademi University Huvudhandledare: Professor Sven Bölte , Karolinska Institutet Betygsnämnd: Professor Ata Ghaderi , Karolinska Institutet Professor Mara...
Disputationer
09:00

Disputation Helena J Rolandsdotter

Aulan, hiss C, plan 6
Södersjukhuset
Pediatric IBD: Clinical and immunological aspects on remission treatment Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Opponent: Professor Anne Griffiths, University of Toronto, Canada, Department of Pediatrics Betygsnämnd: Docent Hans Strid, Göteborgs Universitet/Sahlgrenska...
Disputationer
09:15

Disputation: Teresa Daraio

Nanna Svartz Auditorium, Karolinska University Hospital Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Studies of SNAP-25 in regulated membrane fusion; metabolic consequences and tuning of intracellular Ca2+ dynamics in beta cells Opponent Anders Tengholm, Uppsala Universitet Betygsnämnd Christian Broberger, Karolinska Institutet Per-Ola Carlsson, Uppsala Universitet Ingrid Dahlman, Karolinska...
Disputationer
09:30

Disputation, Helena Stehlenert

Tomtebodavägen 18a, Widerströmska Huset, Inghesalen
Campus Solna
From policy to practice: Exploring the implementation of a national policy for improving health and social care Huvudhandledare: Docent Henna Hasson,Karolinska Institutet Bihandledare: Dr. Monica Nyström, Karolinska Institutet Dr. Johan Hansson, Karolinska Institutet Opponent: Professor Lotta...
Disputationer
MMC - Medical Management Centre
12:30

Disputation: Carolina Nylén

Hillarpsalen, Retzius väg 8
Campus Solna
Transcriptional, epigenetic and lipidomic responses to metabolic interventions in humans - Implications for human obesity Opponent Jan Eriksson, Uppsala Universitet Betygsnämnd Rachel Fisher, Karolinska Institutet Jan Zedenius, Karolinska Institutet Ola Hansson, Lund Universitet
Disputationer

Måndag 30 Oktober

09:00 till 16:00

NPF-skoldagarna 2017

Aula Medica, Karolinska Institutet, Nobels väg 6.
Campus Solna
NPF-skoldagarna ges för tredje året i rad och är två fullmatade dagar där vi erbjuder ett innehåll som har visat sig ha betydelse för skapandet av framgångsrika lärandemiljöer i skolan. Där får du som pedagog, skolledare eller personal inom elevhälsan verktyg för att bättre förstå elever med...
Konferenser och symposier
14:00

Seminarium Monika Engström et al

Widerströmska huset, plan 3, Engage
Campus Solna
Seminariet hålls på engelska. Endast för inbjudna deltagare.
Föreläsningar och seminarier
CHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

Tisdag 31 Oktober

13:00

Cell and Tumour Biology Seminar: Getting at the heart of the machine..how to target proteins in the nucleus for therapy

MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Campus Solna
Campus Solna
Speaker: David Lane Speaker Address: MTC, KI and A*STAR, Singapore Host: Sonia Lain
Föreläsningar och seminarier

Onsdag 1 November

08:00 till 16:00

10th European Public Health Conference Sustaining resilient and healthy communities

Stockholmsmässan
Annan
Stockholmsmässan, 1-4 november 2017 The EPH Conference aims to contribute to the improvement of public health in Europe by offering a means for exchanging information and a platform for debate to researchers, policy makers, and practitioners in the field of public health and health services...
Konferenser och symposier

Torsdag 2 November

17:00

Vetenskapliga bilder i utställningen "Den osynliga kroppen"

Sven-Harrys konstmuseum, Vasaparken, Eastmansvägen 10–12
Annan
Den osynliga kroppen är en unik bildutställning som öppnar den 1 november på Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm. Ett flertal f orskare vid Karolinska Institutet medverkar. Utställningen visar och beskriver forskning i framkant från ett annorlunda perspektiv, det visuella – men som dock inte kan...
Annan

Tisdag 7 November

08:30 till 16:30

Temadag - Tarmbakterier på gott och ont

Skandiasalen Astrid Lindgrens sjukhus, Karolinska sjukhuset Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Karolinska universitetssjukhuset bjuder in till Temadag: "Tarmbakterier på gott och ont - Behöver du en faecestransplantation?" Se presentatörer i bifogat program Anmälan till lunch Skicka email till Lena.Isabar@ki.se senast 30/10, 2017.
Föreläsningar och seminarier
09:00 till 11:00

Workshop: Skapa en pod

Ljud- och filmstudion, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Kom till ljudstudion i Solna med en kollega och gör en podinspelning. Ni får hjälp av oss IKT-pedagoger och vi kommer att arbeta under två timmar i vår professionella ljudstudio där vi spelar in, redigerar och publicerar ett avsnitt till er podcast. Förberedelser är viktigast av allt. Ta med ett...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
16:00 till 17:00

KIND-seminar: Transition to adulthood: challenges for young people with autism spectrum disorder

KIND, CAP Research Center, Gävlegatan 22B, floor 8, Conference room: Rosemary
Annan
Welcome to our open KIND seminars Ulf Jonsson , Associate Professor, Psychologist, Karolinska Institutet Transition to adulthood: challenges for young people with autism spectrum disorder The lectures and subsequent discussions will be held in English and are open for all to attend. No registration...
Föreläsningar och seminarier

Onsdag 8 November

12:00 till 13:00

Publikt seminarium | Martin Asperholm | "Gender differences in episodic memory"

Avdelningen för psykologi, Nobels väg 9, Stora konferensrummet, Plan 4
Campus Solna
Föreläsningar och seminarier
Sektionen för psykologi CNS

Pages

E.g., 2017-09-20
E.g., 2017-09-20

Onsdag 18 Oktober

Torsdag 19 Oktober

Fredag 20 Oktober

Tisdag 24 Oktober

Onsdag 25 Oktober

Torsdag 26 Oktober

Fredag 27 Oktober

Måndag 30 Oktober

Tisdag 31 Oktober

Onsdag 1 November

Torsdag 2 November

Tisdag 7 November

Onsdag 8 November

Pages