Toppublikationer

Här listas aktuella publikationer i högt rankade vetenskapliga tidskrifter där forskare vid Karolinska Institutet är huvudförfattare.

Transcription and Signaling Regulators in Developing Neuronal Subtypes of Mouse and Human Enteric Nervous System
Memic F, Knoflach V, Morarach K, Sadler R, Laranjeira C, Hjerling-Leffler J, Sundström E, Pachnis V, Marklund U, Gaestroentology (2017) Online 11 October. Article in Press.

Oxygen Therapy in Suspected Acute Myocardial Infarction
Hofmann R, James SK, Jernberg T et al, NEJM (2017) Online 28 September. Original Article.

Childhood onset inflammatory bowel disease and risk of cancer: a Swedish nationwide cohort study 1964-2014
Olén O, Askling J, Frumento P, Neovius M, Smedby KE, Ekbom A, Malmborg P, Ludvigsson JF, BMJ (2017) Online 20 September. Research.

Förbättrad anestesivård för barn

Per-Arne Lönnqvists forskning syftar till att förbättra anestesivården för barn. 

Kartlägger patienter för att förstå mekanismer bakom njursjukdom

Annika Östman Wernerson forskar om molekylära mekanismer bakom olika njursjukdomar.