Digitala redskap

Lokal webb

Senaste blogginläggen

2017-09-19 | ForskningsfinansieringResearch funded by KAW brought Sweden to the fore
2017-09-14 | Doctoral educationDoktorandernas svar gör oss bättre
2017-09-11 | InternationalSverige är redo för EMA

Rapportera incidenter

Hjälp oss att göra Karolinska Institutet till en säkrare, tryggare och mer hållbar arbetsplats genom att rapportera avvikelser såsom arbetsolyckor, tillbud, informationssäkerhet, ekonomiska oegentligheter, mobbing eller trakasserier, forskningsfusk med mera. När du rapporterar avvikande händelser, så hjälper du oss att åtgärda problem på kort och lång sikt.

Rapportera incident

Rapportera incident anonymt

Pendelbuss, tidtabell

Från Flemingsberg:

7.00, 7.40, 8.10, 9.15, 10.15, 11.15, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.35, 15.35, 16.20, 16.50, 17.40

Från Solna:

7.20, 8.10, 9.15, 10.15, 11.15, 11.40, 12.20, 13.15, 14.15, 14.50, 15.30, 16.25, 17.10, 17.40