Forskningsnätverk

This page in English

KI:s forskningsnätverks grundläggande uppgift är att inom nätverkens ämnesområden skapa förutsättningar för forskare, doktorander med flera, oavsett geografisk placering och institution, att träffas och samverka inom KI i vetenskapliga frågor.

Nätverken

  • KI Cancer (ordf. Ingemar Ernberg)
  • KIRCNET (KI Respiration and Circulation Network, ordf. Jonas Spaak)
  • KI EndoMet (Endocrinology and metabolism, ordf. Mats Rudling)
  • KI Infection (ordf. Staffan Normark)
  • KiiM (Inflammation and Immunology, ordf. Petter Höglund)
  • KI Neuroscience (ordf. Gilberto Fisone)
  • Tissue and Motion (ordf. Cecilia Götherström)

 

Junior Faculty

Junior Faculty vid KI (ordf. Emma Andersson)

Nätverk