I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Forskningen spänner över ett brett fält – från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och vårdvetenskap.

Om tandläkarskräck inför Vetenskapsfestivalen 2017

Inför Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2017 träffar journalisten Karin Gyllenklev 100 svenska forskare. En av dem är psykologen Shervin Shahnavaz som forskar om tandläkarskräck vid institutionen för odontologi på Karolinska Institutet. Andra forskare från KI som intervjuas är Per Hall och Lars Karlsson. 

Hitta fler filmer från Vetenskapsfestivalen