Lediga platser till utbildning på forskarnivå

This page in English

Här hittar du lediga platser inom forskarutbildningen vid Karolinska Institutet.

Lediga doktorandplatser utlyses både löpande och i större gemensamma utlysningar (samannonseringar). I en samannonsering erbjuds alla institutioner vid Karolinska Institutet att ingå.

 Läs mer om hur det går till att bli doktorand vid KI.

Lediga platser till utbildning på forskarnivå

Befattning Submission Deadline
Doktorandplats till projektet ”Vanans makt? Utmaningen att utmönstra ineffektiva metoder” 19 jan 2018
Doctoral (PhD) student position in Gastrointestinal tumorigensis 05 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Effektiv mobilisering och rehabilitering efter bukkirurgi på grund av cancer – genom bärbara sensorer, (e)-feedback och träning. 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): ”Aktivare vardag” – ett personcentrerat och digitaliserat preventionsprogram som stödjer ett hälsosamt aktivitetsmönster hos personer med risk för stroke 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): ”Berättande som redskap i sammanhållen personcentrerad vård för sköra äldre" 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Effekter av ett utmanande balansträningsprogram (HiBalance) specifikt för personer med multipel skleros 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Att leva med långvarig smärta – studier med existentiell och molekylär ansats 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Skadliga fallolyckor hos äldre personer: upptäckt av äldre personer på olika risknivåer – från epidemiologi till implementeringsforskning 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Moralisk stress och det etiska klimatet – En nordisk studie med hälso- och sjukvårdspersonal i barncancervården 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Evidensbaserad träning och fysisk aktivitet med ett e-hälsa koncept– en ny metod för personer med kronisk sjukdom att bli mer fysiskt aktiva 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Betydelsen av anhörigas medverkan för en bättre livssituation hos patienter med matstrupscancer 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Omedelbar hud-mot-hud kontakt mellan förälder och barn efter mycket prematur födsel: Effekter på föräldrars upplevelser, amning, mor-barn interaktion och fysiologisk samklang (IPISTOS studien) 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Döende och död i äldreomsorg – kompetensutveckling genom aktionsforskning 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Implementering av ett strukturerat arbetssätt för förebyggande av barns övervikt och fetma inom elevhälsan – fokus på interaktion mellan skolsköterskan och föräldrar 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Att underlätta diagnos av lungcancer; kombinerade perspektiv från den upplevda kroppen och den biologiska kroppen 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Stress, lungfunktion och astmautveckling i PreventADALL (Prevention of Atopic Dermatitis and Allergy in children) 19 feb 2018
Forskarutbildning